15.000 demente får over 10 lægemidler om dagen

17 procent af Danmarks 87.000 demente får dagligt mere end 10 forskellige lægemidler. Det vil Sundhedsstyrelsen nu have ændret med en ny national klinisk retningslinje.

Det skal prioriteres, hvilken medicin demensramte skal have, så de demente ikke bliver overmedicineret.

Sådan lyder det fra Sundhedsstyrelsen, der i en ny national retningslinje lægger op til, at de demente skal have færre forskellige slags medicin. Hos ikke-demente ældre er det til sammenligning omkring syv procent, som dagligt får mere end ti lægemidler.  

»Behandling med lægemidler hos personer med demens kan være særlig vanskelig, fordi de ikke altid kan udtrykke deres symptomer, såsom smerter. Derfor har vi i samarbejde med en arbejdsgruppe valgt at lave anbefalinger for blandt andet medicin mod smerter, søvnforstyrrelser og adfærdsforstyrrelser, som personer med demens hyppigt får medicin for,« siger Simon Tarp, der er formand for arbejdsgruppen i Sundhedsstyrelsen, som står bag den kliniske retningslinje.

Retningslinjen understreger, at forudsætningen, for at personer med demens kun får den medicin, de har brug for, er, at deres medicin bliver gennemgået regelmæssigt, og at der bliver prioriteret i den medicin, de får. Retningslinjen giver anbefalinger om muligt ophør af behandling for udvalgte lægemidler, som ofte bliver anvendt hos personer med demens. Anbefalingerne kan dermed bruges til at prioritere medicinen hos den enkelte person med demens.

Retningslinjen lægger derudover vægt på, at ophør af medicin kræver, at der samtidig er fokus på, om der sker ændringer i symptomer eller adfærd, og i denne opfølgning er det vigtigt at inddrage personen med demens, samt dennes pårørende og eventuelle plejepersonale.  

Retningslinjen er i høring frem til den 1. oktober 2018.

Hele dokumentet kan læses her på Høringsportalen.

Emner: medicin demens

Del artiklen med dine venner