Rettigheder. Viden. Inspiration


”Det er et meget klart signal om, at en høj score ved diagnosetidspunktet er forbundet med en høj risiko for operation. Det fortæller os, at vi bør være særligt opmærksomme på patienter, som scorer højt,” siger Gorm Roager Madsen.

Ultralyd kan forudsige tarmpatienters sygdomsforløb

Med en simpel ultralydsscanning af tarmene kan læger forudsige risikoen for kirurgi og indlæggelse samt opstart af steroid- og biologisk behandling hos patienter med nydiagnosticeret inflammatorisk tarmsygdom (IBD).

Det viser resultater af det danske IBD PROGNOSIS-studie, som blev præsenteret på United European Gastroenterology (UEG) Week.

”Vi har manglet en pålidelig metode til at forudsige sygdomsforløbet ved IBD, men vores studie peger på, at en ultralydsscanning ved diagnosetidspunktet ret præcist kan forudsige risikoen for en lang række komplikationer,” siger læge og ph.d.-studerende Gorm Roager Madsen fra Gastroenheden på Hvidovre Hospital. Hans abstract fik den højeste score blandt de danske UEG WEEK-abstracts og blev belønnet med en såkaldt National Scholar Award.

Et klart signal

IBD PROGNOSIS inkluderede 133 patienter med nydiagnosticeret IBD – 66 med Crohns sygdom og 67 med colitis ulcerosa – som fik en ultralydsscanning af tarmene ved diagnosetidspunkter og tre måneder efter.

Efter scanningen fik hver patient tildelt en såkaldt IBUS-SAS, en score fra 0-100, hvor 100 indikerer den højeste sygdomsaktivitet. IBUS-SAS inkluderer fire parametre: tarmvæggens tykkelse, lagdeling, Color Doppler-signal og inflammatorisk fedtvæv.

De første patienter blev inkluderet i forsøget i maj 2021, og efter en opfølgning på op til 16 måneder kunne forskerne vise, at scoren ved diagnosetidspunktet kunne forudsige risikoen for kirurgi, indlæggelse, opstart af steroidbehandling og opstart af biologisk behandling.

Mest markant var scorens evne til at forudsige risikoen for kirurgi. Patienter, som i løbet af opfølgningsperioden blev opereret for deres tarmsygdom, scorede i gennemsnit 92,6 ud af 100 ved diagnosetidspunktet. Til sammenligning var gennemsnitsscoren kun 48,8 blandt patienter, som ikke blev opereret.

”Det er et meget klart signal om, at en høj score ved diagnosetidspunktet er forbundet med en høj risiko for operation. Det fortæller os, at vi bør være særligt opmærksomme på patienter, som scorer højt,” siger Gorm Roager Madsen.

Patienter, som blev indlagt i opfølgningsperioden, havde en gennemsnitsscore på 79,3 mod 43,2 blandt patienter, som ikke blev indlagt. En høj score var også forbundet med højere risiko for at starte i behandling med steroider eller biologisk behandling.

Alternativ til dyre metoder

Tarmultralyd på IBD-patienter er en nyere undersøgelsesmetode, som er vundet frem i takt med, at ultralydsscannerne er blevet bedre og billigere. Metoden er blevet brugt i flere år i udlandet, men fik først sit gennembrud i Danmark for et par år siden og bruges i dag rutinemæssigt i klinikken på Hvidovre og Herlev Hospital, hvor studiet foregår, og flere andre afdelinger har enten taget tarmultralyd i brug eller er godt i gang med det.

Forskning har vist, at tarmultralydens sensitivitet og specificitet er på højde med MR- og CT-scanninger, og metoden er dermed et billigt og effektivt alternativ til de traditionelle scanninger. Tarmultralyd har også vundet indpas i forskningen, blandt andet i lægemiddelforsøg, som et nyt redskab til objektiv vurdering af respons.

Resultaterne af IBD PROGNOSIS-studiet cementerer, at tarmultralyd kan anvendes til at vurdere, hvor syge patienterne er ved diagnosetidspunktet.

”Hvis vi har en patient med en score på 80 eller derover, så ved vi, at vi skal holde ekstra godt øje med patienten og nøje tilrettelægge behandlingen, for vi ved, at der er stor risiko for, at patienten får brug for indlæggelse og kirurgi,” siger Gorm Roager Madsen.

Patientvenligt tillæg

I dag er koloskopi den foretrukne undersøgelse ved diagnosetidspunktet, og det vil den fortsat være, idet man skal bruge biopsier fra de sygdomsramte områder for at kunne stille diagnosen. Men tarmultralyd kan være et patientvenlig diagnostisk tillæg og måske endda erstatte nogle af de opfølgende kikkertundersøgelser, mener Gorm Roager Madsen.

”Der vil formentlig være mange situationer, hvor man kan bruge tarmultralyd frem for kikkertundersøgelse for at undersøge, om der er opblussen i sygdommen. Det vil spare en masse tid og give færre gener for patienterne, hvis de kan undgå processen med udrensning og kikkertundersøgelse. Tarmultralyd kan laves uden forberedelse, og vi kan give patienten svar med det samme. Dermed kan vi hurtigt tilrettelægge behandlingen, hvis der er behov for det.”

IBD

Del artiklen med dine venner