Rettigheder. Viden. Inspiration


"Alle er optaget af, at vi har et sundhedsvæsen, der leverer høj kvalitet til gavn for patienterne. Men paradoksalt nok spørger man ikke patienterne, hvad der egentlig er kvalitet for dem – og det giver blinde vinkler i kvalitetsarbejdet," siger Annette Wandel.

Ny undersøgelse: Sundhedsvæsenet måler ikke på det, som er vigtigst for patienterne

Sundhedsvæsenet kvalitetsmåler kun til en vis grad på det, der er vigtigst for patienterne – og noget bliver helt overset. Det viser ny undersøgelse fra Danske Patienter, som opfordrer til, at patienter i langt højere grad bliver inddraget i kvalitetsarbejdet.

Kvaliteten i det danske sundhedsvæsen bliver løbende monitoreret, så man kan sætte ind og forbedre de steder, hvor der sker kvalitetsbrist. Men kvalitetsmålingerne måler kun til en vis grad – og i nogle tilfælde slet ikke – på det, der er vigtigst for patienterne i forhold til kvalitet, viser den nye undersøgelse fra Danske Patienter.

"Alle er optaget af, at vi har et sundhedsvæsen, der leverer høj kvalitet til gavn for patienterne. Men paradoksalt nok spørger man ikke patienterne, hvad der egentlig er kvalitet for dem – og det giver blinde vinkler i kvalitetsarbejdet," siger Annette Wandel, vicedirektør i Danske Patienter.

Undersøgelsen består af tre dele: Den første del tager udgangspunkt i en kvalitativ analyse af 19 patienters oplevelser med kvalitet i deres eget forløb. Den næste del kortlægger hvad, hvordan og hvor ofte sundhedsvæsenet måler på kvaliteten i dag. Den tredje og sidste del sammenholder det, der er vigtigt for patienterne med det, man måler på.

På tværs af patienternes individuelle oplevelser af kvalitet, tegner der sig et bredere billede af, hvad patienterne forstår ved kvalitet. Her gør særligt tre ting sig gældende:

  • Omsorg – Patienterne har et behov for at blive mødt og forstået af sundhedspersoner, der viser omsorg og empati. Det kan for eksempel være at få en hånd at holde i, et øre der lytter eller blive spurgt ’Hvordan har du det?’ fremfor ’Hvad fejler du?’.
  • Værdighed – Når den fysiske belastning af sygdom er så stor, at man som patient er afhængig af hjælp til helt basale behov, er det vigtigt, at sundhedspersonerne skaber rammerne til det.
  • Nogen har styr på mit forløb – Sundhedsvæsenet kan være svært at overskue og bevæge sig rundt i. Det er derfor udtryk for kvalitet, når processerne kører automatisk og de forskellige sundhedspersoner, man møder undervejs, giver enslydende information.

Flere af de ting, som patienterne peger på som vigtige, er kun delvist eller slet ikke afspejlet i de nationale kvalitetsundersøgelser. For eksempel indgår omsorg og værdighed ikke.

Undersøgelsen peger dermed på et behov for en tættere kobling mellem patienternes forståelse af kvalitet og dét, som sundhedsvæsenet vurderer og måler som kvalitet.

Del artiklen med dine venner