Rettigheder. Viden. Inspiration


Seks ud af ti dagligrygere ønsker at kvitte smøgerne, så det er stadig vigtigt at give hjælp til rygestop.

Kvinder ryger mere end mænd

Mænd har taget rygestop til sig og for første gang i fem år, er antallet af dagligrygere blandt mændene  faldet, men kvinderne ryger videre.

Andelen af dagligrygere er faldet fra 17 procent til 16 procent i den voksne befolkning, viser en undersøgelse foretaget af Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

I flere år har andelen af rygere i befolkningen ikke ændret sig, men for første gang i fem år går det den rigtige vej. Og det er mændene, der har stoppet med at ryge. Historisk har der altid været flere rygere blandt mænd, men nu er tallet vendt, så to procent flere kvinder end mænd ryger.

”Det er positivt, at færre mænd ryger, men det er trods alt kun et procentpoint, og tallene for kvinder og storrygere er uændret. Hvis vi for alvor skal have andelen af rygere ned, er der brug for nytænkning, så vi især forhindrer, at børn og unge overhovedet begynder at ryge,” siger Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Det kan være svært at kvitte smøgerne og undersøgelsen viser da også, at seks ud af ti dagligrygere ønsker at stoppe. Derfor er det vigtigt fortsat at gøre en indsats for rygestop.

"Kombinationen af personlig rådgivning og medicin til rygestop giver den bedste chance for at blive røgfri. Langt de fleste rygere fortæller, at de helst vil blive røgfri med ren viljekraft, men forskningen viser, at dem, som tager imod hjælp, klarer sig bedst," siger Mads Lind, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen

Folketinget har netop bevilget penge til alle kommuner, så særlige grupper kan få støtte til medicin til rygestop.

Tal fra undersøgelsen

- 16 pct. af danskerne ryger dagligt (17 % af kvinderne, 15 % af mændene)

- 7 pct. af danskerne ryger 15 cigaretter eller mere dagligt (storrygere)

- 49 pct. af de kvinder, der ryger dagligt, oplever sig som meget afhængige af nikotin. For mændene er tallet 36 %.

- 60 pct. af de, der ryger dagligt, vil gerne holde op med at ryge

- 76 pct. af dagligrygerne har forsøgt at stoppe med at ryge en eller flere gange.

Undersøgelsen af danskernes rygevaner er gennemført fra 25. november til 11. december 2016. Der er 5.064 deltagere fra 15 år eller ældre i undersøgelsen, og dataindsamlingen er foretaget via internetpanel. Undersøgelsen er repræsentativ på alder, køn, uddannelse og region.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse 

rygestop

Del artiklen med dine venner