Rettigheder. Viden. Inspiration


Danske kvinder har bundrekord i antal af nye kræfttilfælde.

Kedelig statistik: Derfor får flest danske kvinder kræft

Kvinder i Danmark har nordisk rekord i antal af nye kræfttilfælde. Det skyldes især vores store forbrug af tobak og alkohol.

.

Danske kvinder får oftere konstateret kræft end kvinder i Sverige, Norge og Finland. 653 ud af 100.000 danske kvinder fik konstateret kræft i 2013, hvilket svarer til, at danske kvinder får 26 procent oftere konstateret kræft end kvinderne i Finland og Sverige, og 10 procent oftere end de norske kvinder. Det viser et notat, som Statens Institut for Folkesundhed har lavet for Sundhedsstyrelsen som del af et oplæg til regeringens udspil til Kræftplan IV. 

Flest får bryst- og lungekræft

I opgørelsen indgik alle kræfttyper med både høj og lav dødelighed, og danske kvinder ligger højt for de fleste kræftformer og højest for eksempelvis brystkræft og lungekræft. Det er, når man lægger alle kræftformer sammen, at de danske kvinder får den kedelige førsteplads i Norden.

”Vores notat beskæftiger sig ikke med årsagen til, hvorfor danske kvinder oftere får kræft end kvinder i andre nordiske lande. Men da vi ved, at alkohol øger risikoen for brystkræft og rygning for lungekræft, ligger der muligvis en forklaring her i og med, at danske kvinder ryger mere og drikker mere alkohol end kvinder i resten af Norden,” siger Heidi Rosendahl forsker ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Danske mænd med på toppen

Mænd i Danmark ligger næsthøjest i Norden, hvad angår nye kræfttilfælde om året. Her er det i alt 757 ud af 100.000 danske mænd, der fik konstateret kræft i 2013. Det er de norske mænd, der placerer sig øverst i statistikken med syv procent flere nye kræfttilfælde om året end danske mænd.Tallene stammer fra den nordiske cancer-database NORDCAN, og der er taget højde for befolkningernes størrelse og alderssammensætning.

Så mange fik kræft:

De seneste tal fra Cancerregisteret i Danmark viser, at 17.800 danske kvinder fik konstateret kræft i 2014. Det var oftest brystkræft, kræft i tyk- og endetarmen og lungekræft. Samme år fik 19.100 danske mænd en kræftdiagnose, hvilket især var prostatakræft, kræft i tyk- og endetarmen og lungekræft.

 

 

lungekræft, kræfttilfælde, brystæft

Del artiklen med dine venner