Rettigheder. Viden. Inspiration


»Patienterne vil mærke utrolig lidt til, at regionerne er blevet rødere,« siger Roger Buch, valgforsker og forskningschef på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole.

Eksperter: Regionsvalg betyder ikke alverden for patienterne

Valget i tirsdags gav fire ud af fem regioner en socialdemokrat som regionsrådsformand. Men en række eksperter mener ikke, at farven på regionsformanden betyder alverden for sundheden og patienterne.

Regionernes altoverskyggende opgave, sygehusdriften, er nemlig en opgave, som i betydelig grad er reguleret fra Christiansborg.

»Patienterne vil mærke utrolig lidt til, at regionerne er blevet rødere. Regionernes frihedsgrader er forholdsvis begrænsede, og derfor rykker det ikke det store. Desuden er politikken og budgetterne for 2018 allerede fastlagt,« siger Roger Buch, valgforsker og forskningschef på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole, til Jyllands-Posten.

Rrofessor Rune Stubager, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, er enig.

»Der lovgives centralt om f. eks. patientrettigheder og pakkeforløb på bl. a. kræftområdet, og regionerne skal i vidt omfang bare udføre det, som bliver bestemt på Christiansborg. Samtidig har regionerne ikke skatteudskrivningsret, så de skal forhandle med Christiansborg om, hvor mange penge de får til at løse opgaverne. Det betyder, at der ikke er så stort et rum for politisk prægning, og dermed bliver fokus ret driftorienteret,« siger han til Jyllands-Posten.

Jacob Torfing, professor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet, siger noget tilsvarende.

" Der kan selvfølgelig være forskel i prioriteringer, alt efter om regionsrådsformanden er rød eller blå. Men regionsrådene har især sygehusene som deres område. Det er et meget teknisk område med stærke professioner i form af læger, sygeplejersker og hospitalsområdets djøffer, hvor det umiddelbart kan være svært at få indflydelse og dreje tingene i en ny retning, selv hvis man går til opgaven med politiske ambitioner," siger Jacob Torfing til Kristeligt Dagblad.

" Rigtig mange af de sager, som præsenteres for regionsrådene, er meget komplicerede ting om bygning af supersygehuse, organisering af akutberedskaber og handleplaner inden for forskellige sygdomsområder baseret på vurderinger af, hvilke behandlinger der har mest effekt. Politikerne kommer uværgerligt til at støtte sig meget op ad djøflederne og lægerne, som har den sundhedsfaglige indsigt. Det er meget få politikere, der kan bide skeer med det," siger Jacob Torfing.

De prioriteringer, som regionerne kan påvirke, er for eksempel at have holdninger til, at indsatsen skal forstærkes for bestemte patientgrupper, eller at opgaver skal udliciteres.

Riger Buch tror, at det er meget mere afgørende, hvem der skal erstatte Bent Hansen på posten som formand for Danske Regioner, og om vedkommende er en stærk politiker, der er god til at forhandle om de årlige økonomiaftaler med regeringen.

Det er de 17 bestyrelsesmedlemmer i Danske Regioner, som skal vælge Bent Hansens afløser. Efter valget er der otte mandater til både blå og rød blok, mens De Radikale med et enkelt mandat kan få den afgørende stemme.

Regionvalg 2017

Del artiklen med dine venner