Psykisk syge unge mellem 18 og 20 år kan med det nye satspuljeforlig få gratis psykologhjælp.

Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 20 år

Torsdag aften er satspuljepartierne, som er alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten - blevet enige om en aftale for satspuljen på sundhedsområdet.

Årets store indsatsområde er børn og unge med psykiske lidelser. Her afsættes der 324,3 mio. kr. Der er bl.a. afsat penge til en forsøgsordning med gratis psykologhjælp for unge mellem 18 og 20 år, som i dag skal betale 40 pct. af behandlingen selv. Der kommer også en fremskudt regional psykiatri for børn og unge, der viser de første tegn på dårlig trivsel. Det sker for at undgå, at problemer som angst, depression, og selvskadende adfærd vokser sig store og eventuelt kræver en indlæggelse. 

Aftalens fokus på børn og unge glæder sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

”Jeg er glad for, at vi har fundet penge til en række indsatser for børn og unge. Både til dem der har begyndende psykiske problemer tæt inde på livet, hvor vi sætter massivt ind for at undgå at problemerne vokser sig alt for store. Men også til dem, der allerede er en del af børne- og ungdomspsykiatrien. Vi har alt for mange sårbare børn og unge, der kunne have været hjulpet med en tidligere indsats. Det retter vi nu op på fremover”, siger hun i en pressemeddelselse.

Her tænker hun bl.a. på mennesker med spiseforstyrrelser og selvskader, som er indlagt.

”Vi skal opspore spiseforstyrrelser og selvskade hos børn og unge på et tidligere tidspunkt, og så skal vi have flere behandlingspladser til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade i den regionale psykiatri. Lige nu er det både frustrerende og farligt, at der er så lang ventetid på hjælp”, siger Ellen Trane Nørby

Også indsatsen mod tvang i psykiatrien skal styrkes. Det er nødvendigt for at realisere 2020-målsætningen om at halvere brugen af tvang i psykiatrien.

Penge til multisyge

Og overfor mennesker med kroniske lidelser afsættes der en stor portion penge – 98.8 mio. kr.

Organiseringen af behandlingsforløb for personer med multisygdomme skal styrkes, og udredning og behandling af kroniske sygdomme som epilepsi og knogleskørhed skal ses efter i sømmene. Samtidig vil patienter med psoriasisgigt kunne modtage fodterapi med tilskud, ligesom det i dag gælder for patienter med svær leddegigt. 

Asbestofre og thalidomidofre

Der er også afsat 1,5 mio. kr. til ofre for Thalidomid-skandalen, der fandt sted omkring 1960.

Ifølge Wikipidia har der i Danmark formentlig været cirka 20 tilfælde af misdannede fødte. Der er kun seks kendte levende ofre i dag. Steen Jørgensen fra bandet Sort Sol er et kendt offer for bivirkningerne af thalidomid, da han manglede det nederste af sin venstre arm ved fødslen.

Også pårørende til asbestarbejdere, som dermed også er blevet udsat for farligt asbeststøv, får penge. Der er afsat 3,6 mio. kr. til en udvidelse af godtgørelsesordningen for andenhånds-eksponerede asbestofre.

 

Få overblik over aftalen

I alt er udmøntes der med satspuljen lidt over en halv milliard kroner over de næste fire år. Få overblik her:

 • Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien: 214,6 mio. kr. (2018-2021)
 • Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge: 13 mio. kr. (2018-2021)
 • Forsøgsordning med vedlagsfri psykologbehandling til unge ml. 18-20 år med depression og angst: 15,7 mio. kr. (2018-2021)
 • Fælles tværsektorielle teams mhp. nedbringelse af tvang: 25 mio. kr. (2018-2021)
 • Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade: 53 mio. kr. (2018-2021)
 • Undersøgelse af erfaringerne med og alternativer til babyluger: 0,5 mio. kr. (2018)
 • Opfølgning på delaftale om udmøntning af satspuljeaftalen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud: 73,2 mio. kr. (2018-2021)
 • Social ulighed i sundhed blandt børn og unge – Fra viden til handling: 2,5 mio. kr. (2018)
 • Mere viden om multisygdom: 3 mio. kr. (2018-2021)
 • Udvidelse af godtgørelsesordningen for andenhånds-eksponerede asbestofre: 3,6 mio. kr. (2018-2021)
 • Behandling af behandlingsafvisende varigt inhabile somatiske patienter – etablering af system for indberetning af tvang og klagesystem: 68,7 mio. kr. (2018-2021)
 • Pulje til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid: 1,5 mio. kr. (2019)
 • Fodterapi til patienter med svær psoriasisgigt: 4,2 mio. kr. (2018-2021)
 • Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer: 11 mio. kr. (2018-2021)
 • Eftersyn af indsatsen mod knogleskørhed: 0,5 mio. kr. (2018)
 • Eftersyn af indsatsen mod epilepsi: 0,5 mio. kr. (2018)
 • Øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis: 5 mio. kr. (2018)
 • Informationskampagne om støtte til medicinudgifter for socialt udsatte m.v.: 0.5 mio. kr. (2018)
 • Små gaver til tapre børn på sygehuse: 0,3 mio. kr. (2018)

Emner: lungekræft satspuljepenge psykisk syge psykologjælp gratis psykologhjælp

Del artiklen med dine venner