"Amgros har fuld gennemsigtighed i vores økonomiske analyser," siger Flemming Sonne.

Amgros-direktør afviser kritik

Direktøren for regionernes indkøbsorganisation Amgros, Flemming Sonne, afviser kritikken fra direktør for Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen.

Leif Vestergaard Pedersen kritiserer Amgros' håndtering af forhandlingerne med medicinalvirksomheden bag den nye, banebrydende medicin mod spinal muskelatrofi (SPA), Spinraza.

”Vi er meget dårligt informeret om overvejelserne fra Amgros. Vi sidder tilbage med en undren over, om Amgros kunne have været mere dynamisk i forhandlingerne med producenten. Er det ikke blevet forsøgt at lave en ordning som strakte sig over flere år, og hvor prisen så kunne blive lavere? spørger Leif Vestergaard Pedersen bl.a..

"Amgros har fuld gennemsigtighed i vores økonomiske analyser. De ligger tilgængelige på både vores og Medicinrådets hjemmeside. Derudover har Amgros gennemgået analyserne og præsenteret vores overvejelser for hele Medicinrådet. Medlemmerne har derfor haft mulighed for at gå analyserne grundigt igennem, inden de traf deres beslutning. Såfremt vi skal øge vores informationsniveau for at skabe øget tryghed i og omkring vores arbejde, gør vi gerne det," siger Flemming Sonne i en skriftlig kommentar og understreger, at forhandlinger mellem Amgros og de ansøgende virksomheder, i dette tilfælde Biogen, er en sag, som foregår imellem de to parter. Det er som sådan ikke information, som kan deles med andre.

"Amgros kan dog oplyse, at vi i forhandlingerne med Biogen har afprøvet alle muligheder for at opnå en rimelig pris - herunder rabatter baseret på volumen og øgede rabatter over tid. Vi havde gerne set, at Biogen havde tilbudt en rimelig pris på Spinraza, så lægemidlet kunne være blevet anbefalet som standardbehandling. Men uanset aftaletyper har Biogen ikke være villig til at tilbyde en lavere pris end den, vi kom frem til. Det er vigtigt at holde fast i, at det altid er medicinalfirmaerne, i dette tilfælde Biogen, som fastsætter prisniveauet. Hvis Biogen ønsker at tilbyde en lavere pris, er vi meget åbne for at genforhandle efter tre måneder," siger Flemming Sonne.

"Amgros har i forsøget på at opnå en rimelig pris afsøgt alle de muligheder, som lå inden for vores forhandlingsmandat – et mandat, som ikke omfatter muligheden for at gøre brug af aftaler om protokolleret ibrugtagning. Amgros er altid åben overfor forslag, som kan skabe lavere lægemiddelpriser," siger han.

 

Emner: Medicinrådet Spinraza Flemming Sonne Amgros Leif Vestergaard Pedersen

Del artiklen med dine venner