”Vi er meget dårligt informeret om overvejelserne fra Amgros," siger Leif Vestergaard Pedersen. - Foto: Kræftens Bekæmpelse

Kræftdirektør i hård kritik af forløb i Medicinrådet

Regionernes indkøbsorganisation Amgros' håndtering af forhandlingerne med medicinalvirksomheden bag den nye, banebrydende medicin mod spinal muskelatrofi (SPA), Spinraza, kritiseres nu i stærke vendinger af adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen.

Han sad som den ene af to patientrepræsentanter med ved Medicinrådets bord, da beslutningen om at afvise brugen af Spinraza blev truffet i sidste uge. Den afgørelse var både han selv og den anden repræsentant, Morten Freil, direktør i Danske Patienter,  dybt uenige i, og derfor protesterede de også efterfølgende i en mindretalsudtalelse. Noget andet og dybt frustrerende for Leif Vestergaard Pedersen var, at der måske havde været en farbar vej til at få medicinen godkendt  – hvis regionernes indkøbsorganisation Amgros vel at mærke havde gjort sit arbejde godt nok. Men da Amgros ved mødet præsenterede sit oplæg, var det meget ufuldstændigt, mener han.

”Vi er meget dårligt informeret om overvejelserne fra Amgros. Vi sidder tilbage med en undren over, om Amgros kunne have været mere dynamisk i forhandlingerne med producenten. Er det ikke blevet forsøgt at lave en ordning som strakte sig over flere år, og hvor prisen så kunne blive lavere? spørger Leif Vestergaard Pedersen.

Biogens revolutionerende lægemiddel Spinraza får nemlig konkurrence om få år, og firmaet har måske kun en begrænset periode, hvor det med en ekstrem høj pris kan få forskningsudgifterne hentet hjem og derudover tjene på det.  For andre medicinalvirksomheder puster Biogen i nakken med fremtidige midler, som måske også kan redde livet for den lille, men hårdt ramte gruppe af SMA-patienter.

Ifølge listeprisen skal Biogen have 3,7 mio. kr. for medicinen for et års behandling af en patient, derefter koster det det halve. Hvor høj en rabat, at firmaet havde tilbudt Amgros, er hemmelig, men det blev oplyst for Medicinrådets medlemmer, at rabatten var ’begrænset’.

”Om få år bliver det pågældende lægemiddel udsat for konkurrence, og det kunne indarbejdes i aftalen og måske føre til lavere priser," siger Leif Vestergaard Pedersen og forestiller sig en aftale, hvor prisen år for år blev lavere og lavere.

Protokollerede forsøg

Direktøren for Kræftens Bekæmpelse havde også gerne set, at Amgros havde forsøgt at forhandle en løsning igennem, hvor lægemidlet kunne indgå i protokollerede forsøg. Netop den manglende evidens er udover prisen en akilleshæl for Biogen i at få godkendt Spinraza som standardbehandling til SMA. Der findes kun ganske få SMA-patienter – f.eks. diagnosticeres i gennemsnit kun et dansk barn hvert år med SMA type 1 – og derfor er dokumentationen bag dette lægemiddel beskeden – ganske enkelt fordi, at der er så få patienter. Der mangler også data for den langsigtede effekt, foruden hvad det betyder for patienternes livskvalitet.

"Hvis man havde forsøgt at forhandle en løsning igennem, hvor lægemidlet kunne indgå i protokollerede forsøg, så kunne man have fået den dokumentation, som savnes netop nu, og det kunne have været udgangspunktet for en bedre prissætning end den, som producenten og Amgros nu har forhandlet sig frem til. Om så dette lægemiddel havde været gratis, så er dokumentationen for dets effekt og sikkerhed så dårlig, at man ikke ville kunne anbefale det til systematisk rutinebrug til større patientgrupper end type 1. Hvorfor blev de muligheder ikke forsøgt?" spørger Leif Vestergaard Pedersen.

Den tanke er også udgangspunktet for konklusionen i Danske Patienters mindretalsudtalelse:

 "Ud fra en samlet vurdering anbefaler Danske Patienter en ibrugtagning til spinal muskelatrofi type 1 og som minimum en individuel anvendelse hos patienter med spinal muskelatrofi type 2 og type 3 særligt hos patienter med stor risiko for kraftig forværring eller livstruende tilstand. Der anbefales en systematisk indsamling af erfaring med patienter, der behandles."

Ikke opgivet håbet

Danske Patienter har dog ikke opgivet alt håb om, at flere SMA-patienter kan få lægemidlet. På organisationens hjemmeside skriver Danske Patienter:

”For de øvrige patienter med SMA er der en vigtig kattelem, fordi præparatet er vurderet til at gavne patienterne. Ifølge Folketingets principper for prioritering af sygehusmedicin kan alle patienter nemlig få adgang til medicin, som ikke er godkendt som standardbehandling, hvis lægen vurderer, at det vil gavne den enkelte patient.” 

"Vi vil følge håndteringen af det princip tæt - spørgsmålet er, hvordan regionerne vil indarbejde den regel i deres hverdag. Vi har desværre hørt ideer til håndtering, der er i strid med det, Som Folketingets har fastlagt," siger Leif Vestergaard Pedersen.

Emner: Medicinrådet Spinraza SMA Danske Patienter

Del artiklen med dine venner