Rettigheder. Viden. Inspiration


Op mod 900.000 personer blev behandlet for lændesmerter i 2013

Smerter i kroppen står bag hver fjerde langtidssygemelding

Op mod 900.000 personer blev behandlet for lændesmerter og næsten 600.000 for nakkesmerter i 2013, og skader og sygdomme i muskler og led er skyld i 25 procent af alle langtidssygemeldinger over 8 uger.

Derfor vil Sundhedsstyrelsen i samarbejde med LO, DA, 3F, FOA, Håndværksrådet, PenSam og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø have virksomheder til at gøre en indsats for at forebygge smerter og sygdomme hos deres ansatte.

Der er en markant social ulighed i, hvem der får lidelserne. Mens 72 procent af personer med en kortere uddannelse har oplevet ubehag eller smerter i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led inden for de seneste 14 dage, er tallet det halve (39 procent) blandt personer, der har en længerevarende videregående uddannelse.

”Vi kan se, at der er social ulighed i, hvem der er inaktive i fritiden, og det kan have betydning for, om man kommer til at opleve smerter og ubehag. Derfor er der behov for at have fokus på, at fysisk aktivitet og træning er vigtigt for alle, og især for borgere, som bruger deres krop meget i dagligdagen. Ellers er der risiko for, at man kan udvikle skader. Den gode nyhed er, at det er muligt at forebygge en stor del af muskel-skelet lidelserne”, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, på styrelsens hjemmeside.

De faggrupper, der er særligt udsatte for smerter og skader i muskel og skelet, er tømrere og snedkere, pædagoger og pædagogmedhjælpere, rengøringsassistenter, murere og andre bygningsarbejdere samt slagteriarbejdere.

Mange af de erhverv, hvor medarbejderne er særligt udsatte for at udvikle smerter og skader, er jobs, hvor folk bruger deres krop meget, og derfor oplever at være trætte, når arbejdsdagen er slut.

Men netop når man har jobs, hvor man bruger kroppen meget, og hvor man har mange gentagne bevægelser, har man særligt behov for at træne målrettet for at undgå skader og smerter. Derfor opfordrer parterne til, at arbejdspladserne hjælper med initiativer. Erfaringen viser nemlig, at den forebyggende indsats ikke kun kan overlades til den enkelte person.

”Vidensråd for Forebyggelse har peget på, at træningsindsatser, der finder sted på arbejdspladsen, har rigtig god effekt, og derfor er det et af de spor, som vi mener, at arbejdspladser bør arbejde videre med. Den enkelte kan selvfølgelig godt gøre noget, men det er vigtigt at påpege, at ledere på arbejdspladserne har en stor opgave i at sikre, at der kan tages initiativer, som medarbejderne kan benytte sig af”, siger Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsen, Lændesmerter, langtidssygemelding, nakkesmerter

Del artiklen med dine venner