Rettigheder. Viden. Inspiration

Gebyrer får ikke flere patienter til at møde op

Mænd og personer mellem 20 og 40 år er de dårligste til at møde op til en aftale på hospitalet. Og det bliver ikke bedre, selv om de får en bøde på 250 kr., hvis de ikke dukker op uden at melde afbud.

Det viser et forskningsprojekt, som er gennemført af DEFACTUM og VIVE, og som er finansieret af Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet.

Patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium på Regionshospitalet Viborg pg Radiologisk Afsnit på Regionshospitalet Silkeborg har i to forsøgsperioder skullet betale et gebyr på 250 kr., hvis de udeblev uden at melde afbud.

Forsøget viser, at gebyret ikke fik flere patienter til at møde op til aftalen, men at patienterne anså gebyret for en passende sanktion for ikke at overholde aftalen, såfremt det ikke gik ud over samfundets svageste og fik bureaukratiet til at voks.

I 2013 blev den daværende regering og Danske Regioner enige om at lave et videnskabeligt forsøg for at undersøge om gebyrer i det offentlige sygehusvæsen kunne reducere antallet af udeblivelser, som er dyre for hospitalerne og får ventelisterne for de andre patienter til at stige.

Forsøget viste også, at næsten halvdelen af udeblivelserne skyldes tekniske problemer med f.eks. e-Boks, mens 18 pct. skyldes forglemmelser eller andre årsager. Især de laveste indkomstgrupper, indvandrere og folk med et højt forbrug af psykologydelser har svært ved at overholde aftalen både med og uden gebyrer. Det har altså en social slagside.

De største grupper, der generelt ikke møder frem, er personer i alderen mellem 20 og 40 år, mænd og patienter, hvor indkaldelsen er kommet lang tid før aftalen. Hospitalerne kan derfor også selv gøre noget for at minimere antallet af udeblivelser:

”Hospitalerne kan gøre meget selv ved f.eks. at reducere ventetiden mellem indkaldelse og mødetidspunkt, lave sms-påmindelser og øge medbestemmelse om aftaletidspunktet. Det skal være let og hurtigt at melde afbud eller ændre tid for aftalerne,” fortæller seniorforsker Ulla Væggemose, DEFACTUM.

gebyrer, bøder, udeblivelse

Del artiklen med dine venner