Rettigheder. Viden. Inspiration


”Det gav mig gåsehud. Nogle gange ser man på konferencer, hvor patienter er med, at så har de deres eget hjørne med egne sessioner. Her var de med helt centralt,” fortæller Karina Dahl Steffensen.

21 patienter deltog jævnbyrdigt med læger i konference om fælles beslutningstagning

”Det var helt vildt at opleve atmosfæren og netværket på konferencen” siger professor og overlæge Karina Dahl Steffensen, som er leder af Center for Fælles Beslutningstagning på Sygehus Lillebælt.

Fra 20. til 22. juni har Karina Dahl Steffensen sammen med Region Syddanmark afholdt den 11. udgave af International Shared Decision Making Conference, der handler om fælles beslutningstagning i sundhedsvæsnet. Der var knap 300 deltagere fra hele verden.

21 patienter deltog også, de fleste danske, men der var også patienter fra Israel, Norge og Tyskland til stede på Comwell i Kolding.

”Der var en utrolig atmosfære og fornemmelse af netværk. Patienterne var meget aktive og stillede spørgsmål under sessionerne,” beretter Karina Dahl Steffensen. Hun understreger, at det er usædvanligt, at der er patienter med til en læge-konference. 220 forskningsstudier fra hele verden blev præsenteret på konferencen, der også bød på 11 workshops, hvor over 100 konferencedeltagere deltog.

Kongstanken inden for fælles beslutningstagning er, at lægen er ekspert i diagnosen, patienten er ekspert i sit eget liv. Derfor er beslutningen om den rette behandling og pleje en beslutning, som patient og læge tager i fællesskab. Det skaber tryghed og bedre behandlingsresultater, mener forskerne inden for området.

En forsker var blevet syg, fortæller Karina Dahl Steffensen, vedkommende skulle have styret en såkaldt ’oral abstract session’. Med en times varsel overtog tre patienter sessionen og styrede det ifølge professoren ”med hård hånd.”

Patienterne tog også mikrofonen til sidst på konferencen og takkede på patienternes vegne. ”Det gav mig gåsehud. Nogle gange ser man på konferencer, hvor patienter er med, at så har de deres eget hjørne med egne sessioner. Her var de med helt centralt,” fortæller Karina Dahl Steffensen, der oprindeligt er kræftlæge og i dag er blandt de førende eksperter i Danmark inden for fælles beslutningstagning.

Fælles beslutningstagning bliver implementeret i Region Syddanmark og har her politisk bevågenhed som en bevægelse mod et mere patientinddragende sundhedsvæsen. Sygehus Lillebælt etablerede for syv år siden Center for Fælles Beslutningstagning.

Ledelse er alfa og omega

Hvordan skrider det frem med implementeringen af fælles beslutningstagning i Region Syddanmark?

”Det går ekstremt meget hånd i hånd med konferencen her. Det stod klart som et budskab under flere præsentationer og diskussioner, at ledelse er vigtig,” svarer Karina Dahl Steffensen.

”Hvis ledelsen ikke går forrest med paraplyen rejst, som guiden gør det for en samling turister, sker der intet,” siger hun.

Derfor var det ifølge Karina Dahl Steffensen et stærkt signal, at f.eks. regionsrådsformand Stephanie Lose (V) var med. Direktører fra de fem sygehusenheder i Region Syddanmark var også med. De stod ved et bord sammen med hver deres patientrepræsentant og den ansvarlige for at implementere på deres respektive sygehus, hvilket ifølge Karina Dahl Steffensen havde stor gennemslagskraft.

For 20 år siden talte vi om, hvorvidt man skulle overveje fælles beslutningstagning, opsummerer Karina Dahl Steffensen de mange debatter, diskussioner og præsentationer, der har præget Comwell Kolding de seneste dage. ”Nu er vi et andet sted. Nu ved vi, at det her er vigtigt og giver bedre patientforløb. Nu er spørgsmålet nærmere: Hvordan skal vi få det implementeret?”

 

 

 

Fakta

Det betyder ”fælles beslutningstagning"

  • Lægens tilgang til undersøgelse, behandling, pleje og videre forløb tager udgangspunkt i patienten.
  • I stedet for, som traditionelt at spørge: “Hvad er der galt med dig?”, spørger klinikeren i dag patienten: “Hvad betyder mest for dig?”
  • Fælles beslutningstagning handler om at hjælpe patienter, når de står over for svære valg om deres behandling. Det er et samarbejde, hvor patienten og klinikeren sammen træffer beslutningen ved at tage højde for såvel den faglige, videnskabelige viden som patientens livsstil og personlige præferencer.

Kilde: Region Syddanmark

 

sundhedspolitisk

Del artiklen med dine venner