Rettigheder. Viden. Inspiration

Din ventetid bliver kortere

Lider du af astma-, høfeber- og tarmsygdomme, kan du nu få en hurtigere udredning og behandling efter ny aftale med landets privathospitaler er på plads.

Hospitalernes kapacitet er udfordret pga. stadig flere patienter og det har fået Danske Regioner og Sundhed Danmark, foreningen af danske sundhedsvirksomheder til at indgå en ny toårig aftale om brugen af privathospitaler. Aftalen som træder i kraft 1. september 2017 udvider den samlede hospitalskapacitet, ved at flere patienter kan henvises fra de offentlige hospitaler til privathospitalerne.

Aftalen betyder, at du vil kunne komme hurtigere til udredning for svær astma, høfeber, kontakt-eksem, insektgiftallergi, lægemiddelallergi, kroniske mavesmerter, dyspepsi, afføringsproblemer eller andre tarmproblemer. Den hurtigere udredning består i, at privathospitalerne får mulighed for at lave flere undersøgelser på én gang. Og det kan ske med en fortsat tryghed i, at alle de private hospitaler og klinikker fortsat er akkrediteret.

Forhandlingerne er foregået med gensidig forståelse for hinandens ståsteder og har haft øje for kvalitet, patientrettede tiltag, økonomi og konkrete samarbejdsforhold.

”Forhandlingerne har været konstruktive og med fokus på løsninger. Jeg er rigtig tilfreds med, at vi både har kunne fastholde enigheden om, at vi leverer på et højt fagligt niveau, patienterne kan være trygge ved. Og samtidig har fået flere muligheder for at hjælpe patienterne,” udtaler Thomas Kiær, formand for Sundhed Danmark.

Den nye aftale tager udgangspunkt i en fælles forståelse for den økonomiske situation i sundhedsvæsenet. Privathospitalerne er presset af pris- og lønregulering, men parterne accepterer, at aftalen skal videreføre regeringens krav om en produktivitetsstigning på to procent årligt.

Økonomien i aftalens to år afhænger af, hvor mange patienter der henvises til privathospitalerne.

Antallet af offentlige patienter på privathospitaler

- 2016: 120.488

- 2015: 128.626

- 2014: 102.895

- 2013: 88.345

- 2012: 88.344

Del artiklen med dine venner