Rettigheder. Viden. Inspiration

Sådan opfatter vi sundhed

Hvem har ansvaret for vores sundhed og hvad vil det sige at leve sundt? Det har danskerne svaret på i en ny undersøgelse om folkesundheden.

TrygFonden og Tænketanken Mandag Morgen har for tredje gang over de seneste 10 år spurgt danskerne om deres holdninger til forebyggelse. Heri kan man konkludere, at danskerne mener, at det offentlige skal gøre mere for at få os til at leve sundere. Samtidig er vi blevet mere skeptiske over for fagfolk og eksperter på sundhedsområdet, og vi synes i højere grad end tidligere, at sundhed fylder for meget i den offentlige debat.

Men vi ved godt, hvad der er risikabel adfærd, når det handler om vores sundhed. Og når det kommer til rygning og i nogen grad alkohol, er vi åbne over for mere politisk regulering, især når det handler om at begrænse røg og druk på uddannelsesinstitutionerne.

Udsigt til flere syge

Næsten en tredjedel af den voksne danske befolkning har i dag én eller flere kroniske sygdomme, og der er udsigt til, at endnu flere danskere i fremtiden vil leve mange år med sygdom og med gener som følge af sygdom. Smerter i bevægeapparatet og psykiske lidelser som depression og angst er den hyppigste årsag til, at danskere forlader arbejdsmarkedet. Kræft og hjertekarsygdom er skyld i flest dødsfald. Det er ulykkeligt for de borgere, der er syge, og som ikke kan leve det liv, de ønsker. Samtidig presser det vores sundhedsvæsen og samfundsøkonomien.

Det er derfor vigtigt at der bliver en koordineret indsats mellem den enkelte og det offentlige med fokus på at leve sundere.

Hvorvidt vi selv er parate til at tage ansvar for en sundere livsstil, kan du læse mere om i rapporten http://regioner.dk/media/4841/forebyg-ny.pdf

Her finder du konklusionerne fra den omfattende spørgeskemaundersøgelse, hvor mere end 5.000 danskere har svaret på, hvem de mener har ansvaret for danskernes sundhed, hvordan de oplever sundhedsdebatten, hvorvidt de bakker op om en række tiltag, der kan fremme befolkningens sundhed og meget mere.

Del artiklen med dine venner