Rettigheder. Viden. Inspiration


Ambulancenehandlere kan konsultere vagtcentralens læger for at undgå indlæggelse i Region Midtjylland. Foto: Niels Åge Skovbo

Du kan undgå indlæggelse på hospital

Med et telefonopkald fra ambulancebehandleren til en læge i vagtcentralen kan den akutte hjælp oftere afsluttes allerede på skadestedet eller i hjemmet. 

Har du ringet 1-1-2 for at få en ambulance fordi du er kommet til skade eller er blevet akut syg, kan du, hvis du bor i Region Midtjylland, få god hjælp af ambulancebehandleren og oftere slippe for en indlæggelse.

Det skyldes at man i vagtcentralen lader den tilstedeværende læge spille en stadig mere aktiv rolle i det akutte patientforløb.

”I en forsøgsperiode var det obligatorisk for ambulancebehandlerne i hele regionen at ringe til AMK-vagtcentralen og få en lægefaglig vurdering af patientens tilstand. Tidligere kørte man nærmest per automatik alle patienter til hospitalet. Forsøget viste, at ambulancebehandlerne med lægen på telefonlinjen i en række tilfælde kunne give patienter, der ikke var kritisk syge, den nødvendige hjælp allerede på stedet. Det betød, at flere patienter kunne spares for en unødig tur på hospitalet,” siger Nikolaj Raaber, som er læge og ph.d.  og netop har forsvaret et ph.d.-studie om telemedicinske løsninger i akuthjælpen.

Lægen i vagtcentralen kan supervisere og give lægefaglig bistand per telefon til en hel region med 1,3 mio. mennesker ved at understøtte ambulancebehandlerne i samtlige af Region Midtjyllands 66 ambulancer.

Telefonen er driftsikker

Udover at få en lægefaglig vurdering, kan ambulancebehandlerne også sende dine værdier for blodtryk, puls, iltmætning i blodet samt hjertekardiogram til AMK-lægen. Det er et stort fremskridt, men Nikolaj Raaber og håber, at det i nær fremtid også bliver muligt at gennemføre videokonferencer.

”Telefonen er en god og driftssikker telemedicinsk løsning. Men jeg ser frem til, at bredbåndsnettet bliver så stærkt, at ambulancebehandler, læge og patient kan kommunikere sammen over video, i både land og by.  Det at kunne kigge en patient i øjnene, mens man taler, se ansigtskuløren osv. er væsentlige informationer for en læge, der skal vurdere patientens tilstand. Så en videoløsning vil bestemt give en ekstra kvalitet i kontakten, og især gøre en forskel i yderområderne, hvor der er længere til hospitalet,” understreger Nikolaj Raaber.

Nikolaj Raaber har forsket i et helt kompleks af telemedicinske løsninger, blandt andet videokonferencer, der skulle styrke indsatsen ude hos patienten og sikre den bedste hjælp. Forsøgene viste imidlertid, at den mere avancerede teknologi ikke fungerede i praksis og at det simple telefonopkald derfor var den mest driftsikre løsning lige nu.

Del artiklen med dine venner