Rettigheder. Viden. Inspiration

De små patientnetværk betales for at gøre sig uafhængige

Kræftens Bekæmpelse giver 15 mio. til de små kræftpatientforeninger. Pengene skal hjælpe foreningerne til at blive uafhængige af midler fra medicinalindustrien.

Kræftens Bekæmpelses ledelse har udarbejdet et forslag, der skal give nye tilskudsmuligheder for de små kræftpatientforeninger og –netværk. Det sker, efter længere tids debat om habilitetsproblemer i foreningerne, som i mange tilfælde er afhængige af støtte fra medicinalvirksomheder.

Forslaget, som går ud på over en tiårig periode at afsætte 15. mio. kr. ekstra til tilskud til aktiviteter i patientforeningerne, er endnu ikke vedtaget, men vil blive behandlet på næste møde i Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse.

”Kræftens Bekæmpelse er optaget af, at patientforeningerne skal være uafhængige, og det vil vi gerne hjælpe med. Vi skal ikke blande os i, om foreningerne tager imod hjælpen, men det er vigtigt at sige, at de patientforeninger, der samarbejder med Kræftens Bekæmpelse og med Danske Patienter skal være uafhængige af industrien,” siger direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Petersen.

Kræftens Bekæmpelse har i forvejen lige hævet det beløb, som organisationen årligt giver i støtte til de små patientnetværk på kræftområdet til 3 mio. kr., og hvis forslaget om de 15 mio. kr. ekstra bliver vedtaget, vil foreningerne dertil årligt kunne søge omkring 1,5 mio kr. ekstra til aktiviteter.

Dansk Brystkræft Organisation er en af de små kræftpatientforeninger, der hvert år får støtte til patientaktiviteter fra forskellige medicinalvirksomheder. Sidste år modtog foreningen 300.000 kr. fra 4-5 forskellige virksomheder.  Samme beløb, som foreningen også modtog fra Kræftens Bekæmpelse. Formand Randi Krogsgaard er positiv over for Kræftens Bekæmpelses ønske om at øge støtten, men hun sætter spørgsmålstegn ved, om en pulje på 15 mio. kr. fordelt over ti år vil gøre støtten fra industrien undværlig.

”Hvis vi får fordoblet det beløb, vi allerede modtager fra Kræftens Bekæmpelse, kan vi lade være med at søge støtte fra industrien, men puljen skal fordeles mellem 19 foreninger, og så vidt jeg kan regne ud, bliver det ikke til en fordobling af den nuværende støtte. Hvis vi kun får halvanden gang så meget, men samtidig må afstå fra industristøtten, så vil det gå ud over patientrettede aktiviteter som for eksempel senfølgeseminarerne,” siger Randi Krogsgaard.

Medicinrådet

Del artiklen med dine venner