Rettigheder. Viden. Inspiration

"Den perfekte løsning findes ikke"

Patienters habilitet er i orden, hvis de ikke personligt har fået støtte fra industrien, mener tidligere chef i Lægemiddelstyrelsens afdeling for godkendelse af lægemidler, Steffen Thirstrup.

Klare rammer, åbenhed og transparens om relationerne er det, der skal til, når patienter lige om lidt sætter sig med ved bordet i Medicinrådets forskellige fagudvalg. Det mener tidligere chef for lægemiddelgodkendelse i Danmark, Steffen Thirstrup.

Han mener ikke, der findes en perfekt løsning på, hvordan man sikrer patienternes habilitet i forbindelse med arbejdet i fagudvalgene, men så længe alle økonomiske relationer er fremme i lyset, er det også muligt at vurdere, hvilken vægt man skal tillægge de enkelte partsindlæg. Steffen Thirstrup mener heller ikke som direktørerne i Danske Patienter og Kræftens Bekæmpelse, at patientforeningernes økonomiske relationer nødvendigvis har betydning for den enkelte patient, der skal sidde med i et fagudvalg.

”Hvis patienten sidder med som individuel ekspert, vil jeg mene, at habiliteten er i orden, så længe patienten ikke selv har fået penge eller været med i et sponsoreret projekt. Man kan ikke a priori udelukke patienter, fordi de er tilknyttet foreninger, der modtager penge. Når man vurderer en læges habilitet, ser man også på, hvorvidt han eller hun selv har fået penge, og ikke, om lægens afdeling eventuelt har fået penge fra virksomheder. Habilitet er et kæmpe issue for læger, og der synes vi at have fundet en løsning, der gør, at vi kan leve med det,” siger Steffen Thirstrup, og løsningen er ifølge ham åbenhed.

”Alle kort skal være på bordet, så debatten kan blive nuanceret. For mig handler det om viljen til at beskrive rammerne og åbent erkende, at der ikke findes et ideelt system. Det er ekstremt svært, og man bliver nødt til at skrive nogle regler ned, som formentlig bliver lidt firkantede. Der vil nok være nogen, der kommer til at føle sig forfordelt, men patienterne har noget at skulle have sagt, så nu må vi finde det bedst mulige kompromis, og så må vi evaluere og forbedre reglerne hen ad vejen,” siger Steffen Thirstrup.

I sidste uge gik Steffen Thirstrup i en paneldebat så vidt som at kalde det ’nonsens’, at ville udelukke patientforeninger, som får støtte fra medicinalindustrien fra Medicinrådet. Den formulering vil han dog gerne tone lidt ned igen.

Han har forståelse for direktør i Danske Patienter Morten Freil og direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaards pointe om, at patientforeningerne gør sig sårbare for kritik ved at være afhængige af penge fra medicinalindustrien, og det er et dilemma, der ikke er nogen nem løsning på.

”Problemet er, at diskussionen om habilitet meget nemt bliver sort-hvid i medierne. Som det er i dag, inkriminerer det automatisk at modtage penge fra industrien, og set med objektive øjne, er det ikke rimeligt, men jeg forstår godt det synspunkt, at klimaet ikke er til en nuanceret debat, og at de derfor vælger at sige helt nej for at beskytte sig,” siger Steffen Thirstrup.

Han er enig i, at medicinalfirmaernes støtte til patientforeningerne bør reguleres, men hvordan det skal ske, ved han ikke.

”I bund og grund er jeg enig i, at der bør være en eller anden grænse for, hvor megen støtte, foreningerne må få, men om fem procent er det rigtige, kan være svært at sige, for det betyder jo, at en lille forening kun kan få et meget lille beløb, mens en stor forening som Kræftens Bekæmpelse kan få millioner. Jeg har svært ved at se, hvordan man løser problemet for de små patientforeninger,” siger Steffen Thirstrup.

Kræftens Bekæmpelses forslag om at oprette en fond, som medicinalvirksomhederne kan indbetale til for sidenhen at blive fordelt af en uvildig instans, tror han ikke vil løse problemet fuldt ud.

”Det er en meget brugt tanke, at hvidvaske penge ved at lave sådan en fond, og det kan formentlig fungere et stykke hen ad vejen, men der vil være firmaer, hvis interesse forsvinder helt eller hvor størrelsen af de beløb, de vil bidrage med bliver overskuelig,” siger Steffen Thirstrup.

Medicinrådet

Del artiklen med dine venner