Hjertelæger ser ingen grund til hjertetjek af alle ADHD-patienter

Kardiologer (hjertelæger) nedtoner nu risikoen for hjertekar-sygdomme hos mennesker med ADHD. Det sker i et nyt holdningspapir fra Dansk Cardiologisk Selskab, DCS.

Papiret med overskriften ’Mulig kardiovaskulær risiko hos børn, unge og voksne ved medicinsk behandling af ADHD’ afviger på et afgørende punkt fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området: Hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler at tage EKG på de voksne patienter med ADHD før opstart af medicinsk behandling, mener kardiologerne ikke, at det er nødvendigt.

Kun hvis patienterne forud for eller under behandlingen har eller får påvist hjertesygdom, har symptomer tydende på hjertesygdom, eller hvis der er arvelig hjertesygdom i familien. 

Intet belæg for hjertekarsygdom

Kardiolog Emil Fosbøl fra Rigshospitalets Hjertecenter, der sammen med kollega Steen Pehrsson har udgjort formandskabet for gruppen bag holdningspapiret fra DCS, forklarer afvigelsen fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger således:

”Det er rigtigt, at Sundhedsstyrelsen siger, at der skal tages EKG først. Men dette har vi ikke fundet belæg for.”

I holdningspapiret uddybes forklaringen med, at arbejdsgruppen ved litteraturgennemgang ikke har fundet overbevisende holdepunkter for, at behandling med ADHD-medicin er forbundet med en øget risiko for hjertesygdom. I papiret noteres det, at ’vidensgrundlaget er dog begrænset. Derfor bliver kardiologernes konklusion, at ’den utilstrækkelige viden om en eventuel sammenhæng mellem hjertesygdom og risiko ved ADHD-medicin’ ikke berettiger til rutinemæssig EKG undersøgelse hos alle.

Bekymrede klinikere

Baggrunden for det nye holdningspapir fra DCS er med Emil Fosbøls ord, at ”der har været megen bekymring om brugen af ADHD-lægemidler og risikoen for hjertemæssige virkninger. Lægemidlerne bruges i stort antal, og lægerne, som behandler børn, unge og voksne med ADHD er bekymrede”.

Skrivegruppen har ikke identificeret en dokumenteret sammenhæng mellem anvendelse af ADHD-medicin og en øget risiko for betydende kardiovaskulære hændelser.

ADHD-medicin påvirker generelt det kardiovaskulære system ved at:

  • Øge blodtrykket ca. 3 mmHg
  • Øge hjertefrekvensen ca. 4-7 bpm men påvirker ikke QTc intervallet

 

Emner: ADHD hjertekarsygdomme

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

 

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Privatliv og betingelser

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Annoncer

Kommerciel chef Anders From

Anders@medicinsketidsskrifter.dk

mobil: 29898690

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Privatliv og betingelser

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift