Overvægt har stor betydning for astma-kontrol

Et vægttab på bare 5-10 procent af den samlede kropsvægt fører til langt bedre astmakontrol. Også derfor er der god grund til at være meget mere opmærksom på overvægtige astmapatienter. 

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Fordi flere og flere udvikler astma, og antallet af overvægtige også stiger, er det nærliggende at tro, at der en sammenhæng. Det kunne være sådan, at astmatikere er mere syge, har dårlig lungefunktion og dyrker mindre motion, og derfor bliver overvægtige på grund af deres astma. Men det forholder sig præcist omvendt. Charlotte Suppli Ulrik, professor, overlæge, dr.med., Lungemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital har i flere år forsket i sammenhængen mellem overvægt og astma. Hun siger:

”Der er ingen tvivl om, at det er overvægten, der kommer først. Det skyldes den kroniske irritationstilstand i kroppen, som alle med overvægt har, og som også spreder sig til lungerne, og der fører til udvikling af astma,” siger Charlotte Suppli Ulrik, som har stået i spidsen for flere undersøgelsesresultater, der viser, at risikoen for at udvikle astma er markant højere hos overvægtige personer sammenlignet med ikke-overvægtige.

Ikke nyt, men helt underkendt

Allerede for 20 år siden var man klar over, at jo højere BMI, desto større risiko var der for at udvikle astma. Og selvom forskningen aldrig har været i tvivl, er budskabet om, at overvægt kan være årsag til astma, aldrig rigtig slået an.

”Man har ligesom slået det hen med, at fordi man vejer for meget, er det logisk nok, at man kan have åndenød og astmalignende symptomer. Men det er ikke rigtigt. Hvis man måler på lungefunktion, følsomhed i luftvejene, og hvor meget lungefunktioner stiger, når man får luftvejsudvidende medicin, så er der en påviselig sammenhæng mellem overvægt og klassisk astma,” siger Charlotte Suppli Ulrik.

Der er desuden hos overvægtige astmapatienter, sammenlignet med normalvægtige patienter, rapporteret en dårligere astmarelateret livskvalitet, øget forbrug af sundhedsydelser i relation til astma samt flere tabte arbejdsdage. Også medicinforbruget er mere omfattende samtidig med, at effekten af forebyggende behandling med inhalationssteroid er mindre gunstig.

Der er meget at hente på relativt lille vægttab

Der er blevet kigget meget på mulige årsager så som hormonbalance, genetik, mekaniske forhold i luftvejene, signalstoffer m.m. uden at vi dog er kommet nærmere en konkret årsag til sammenhængen. Til gengæld viser det sig, at det har stor betydning af reducere vægten hos astmatikere. Et australsk studie viste i 2013 (Scott et al.), at hvis man som astmatiker taber sig, så kan man reducere symptomer og forbruget af astmamedicin betragteligt - og for nogle endda blive astma helt kvit.

”Der skal et endog relativt lille vægttab til for at opnå resultater. Bare et vægttab på 5-10 procent af den samlede kropsvægt fører til langt bedre astmakontrol,” siger Charlotte Suppli Ulrik, der råder praktiserende læger til at være meget mere opmærksomme på deres overvægtige astmapatienter.

”Derfor er det super vigtigt, at overvægtige patienter med dårlig astmakontrol og mange akutte forværringer får gjort noget ved overvægten og at se på overvægten som et vigtigt element for at opnå en bedre livskvalitet – og bedre astmakontrol. En plan for vægttab, diætist eller, i yderste konsekvens, fedmeoperation burde være en del af behandlingen. Men det bliver der ikke rigtig taget hånd om i dag.”

Der er noget særligt med den kvindelige overvægt

Charlotte Suppli Ulrik har bl.a. brugt data fra den Københavnske Skolebørns Kohorte, som omfatter Københavnske skolebørn i perioden 1930-1970, til at undersøge sammenhængen. Her viste det sig, at piger i syv-13 års alderen med BMI i den tungeste fjerdedel, havde en større risiko for at udvikle astma som voksen. Og det er vel at mærke astma karakteriseret ved indlæggelse på hospital på grund af forværring. Det samme gjaldt ikke for drengene. Her var det faktisk omvendt. Men det passer godt med det faktum, at de, der debuterer tidligt i livet, typisk er drenge med allergiske astma, og at piger/kvinder typisk først debuterer senere i livet med ikke-allergisk relateret astma. Så her er der nogle kønsforskelle, som vi slet ikke har styr på endnu,” fortæller Charlotte Suppli Ulrik.

Der er også noget særligt med kvinder, astma og overvægt, når de bliver gravide:

”Vi har også i vores studier fundet ud af, at gravide med astma har stor risiko for en forværring af astma, hvis de har taget meget på i første trimester af graviditeten. En vægtstigning på mere end fem kilo øger risikoen signifikant - og det er vel og at mærke uafhængigt af om man er overvægtig eller ej før graviditeten. Det er selve vægtændringen, der gør, at disse kvinder får en inflammatorisk respons i lungerne, der forværrer astmaen,” siger Charlotte Suppli Ulrik.

 

Fakta om ovevægt og astma

Forekomsten af astma er højere blandt overvægtige børn og voksne. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2013 er antallet af astmatikere estimeret til 6,6 procent hos normalvægtige, 7,2 procent hos moderat overvægtige og 10,5 procent hos svært overvægtige personer i Danmark.

 
 

Emner: overvægt astma KOL Charlotte Suppli Ulrik

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

 

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Privatliv og betingelser

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Annoncer

Kommerciel chef Anders From

Anders@medicinsketidsskrifter.dk

mobil: 29898690

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Privatliv og betingelser

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift