Rettigheder. Viden. Inspiration


Udspil fra regeringen: Nu kan du få genoptræning indenfor syv dage

Regeringen præsenterer i dag, onsdag 25. oktober, en række nye frit valgs-initiativer, samtidig med at der sættes gang i et servicetjek af det frie valg på de store velfærdsområder for at kunne udbrede, udvide og styrke danskernes frie valg.

Innovationsminister Sophie Løhde har i dag sammen med sundhedsminister Ellen Trane Nørby, ældreminister Thyra Frank og børne- og socialminister Mai Mercado præsenteret regeringsudspillet ’Frit valg – bedre sammenhæng’.

Regeringen vil bl.a. som led i udspillet give patienter ret til frit at vælge at blive genoptrænet i privat regi, hvis det offentlige ikke kan tilbyde et genoptræningsforløb senest syv dage efter, de er blevet udskrevet fra et sygehus med en genoptræningsplan i hånden.

”Det frie valg har en kæmpe betydning for patienterne, for kortere ventetider på sygehusene betyder noget, når man er syg. Nu er tiden så kommet til at styrke genoptræningen, og derfor indfører vi frit valg til genoptræning, hvis kommunen ikke inden for 7 dage kan iværksætte genoptræning. Det er altafgørende, at man som nyudskrevet patient hurtigt kommer i gang med genoptræningen. Hvis man venter for længe, risikerer vejen tilbage til hverdagen at blive alt for lang og besværlig – uanset om man er ung eller gammel,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i en pressemeddelselse.

Samtidig ønsker regeringen at styrke ældres muligheder for at vælge mellem tilbud inden for eksempelvis madservice og rehabilitering. Regeringen lægger derfor op til, at kommunerne skal have en økonomisk håndsrækning til at afprøve, hvordan borgerne kan få mere valgfrihed ved f.eks. at inddrage private leverandører i rehabiliteringsforløb eller i ordninger med madservice.

Hjemmeboende ældre, der er visiteret til den kommunale madordning, skal have bedre muligheder for selv at bestemme, hvad de vil spise. Derfor lægger regeringen bl.a. op til en forsøgsordning, hvor man i flere kommuner end i dag tilbydes et fritvalgsbevis, som man kan bruge til at bestille mad hos f.eks. den lokale slagter eller kro.

Derudover vil regeringen som en del af Sammenhængsreformen igangsætte et servicetjek af det frie valg på de store velfærdsområder for bl.a. at afdække, hvordan borgerne i dag gør brug af det frie valg, og hvordan man kan udvide og nytænke det frie valg yderligere.

genoptræning, udspil, Sophie Løhde, Ellen Trane Nørby, frit valg

Del artiklen med dine venner