Sundhedsstyrelsen dropper supervaccine mod influenza til ældre - den er for dyr

Når vaccinationen mod influenza begynder snart, bliver det uden den højdosis-vaccine til de ældre, som de er blevet tilbudt de seneste to år. 

Det har Sundhedsstyrelsen besluttet.

En højdosis vaccine indeholder flere antistoffer end en almindelig vaccine. Og Sundhedsstyrelsen fik sidste år lavet en såkaldt MTV – en medicinsk teknologi vurdering – som viste, at der er evidens for, at højdosisvaccinen sandsynligvis forebygger flere influenzatilfælde og hospitalsindlæggelser blandt målgruppen på +65-årige end den sædvanlige vaccine. I absolutte tal svarer det til fire færre influenza-tilfælde per 1.000 personer. Der var desuden indikationer af, at højdosisvaccinen reducerer risikoen for indlæggelser med 14 færre per 1000 vaccinerede og risikoen for lungebetændelse med tre færre per 1000.

Højdosis-vaccinen virker med andre ord bedre.

Men alligevel bliver det et nej fra Sundhedsstyrelsen. Årsagen er, at den er for dyr. 

I MTV´en regnes der på budgetkonsekvenser for sundhedssektoren, hvis man tilbyder ældre over 65 år højdosisvaccinen fremfor den almindelige. Det vil sige, at man med i regnestykket tager prisen for vaccinerne, men også fratrækker reducerede behandlingsomkostninger. 

Og det regnestykke siger - med forbehold for alle mulige usikkerheder, at femårs-prisen for at vælge højdosisvaccinen fremfor den almindelige vil blive 214 millioner kroner.

Det fik Sundhedsstyrelsen i en indstilling fra i år til at skrive, at "på trods af, at der sandsynligvis vil være en vis reduktion af influenzatilfælde i gruppen af personer, der er fyldt 65 år, hvis den pagældende gruppe tilbydes højdosisvaccinen, finder Sundhedsstyrelsen således ikke, at udgifterne star mål med den mindre gevinst pa befolkningsniveau, og vi kan således ikke generelt anbefale vaccinen."

At ældre fik tilbud i 2020/2021 og 2021/2022 "baserede sig i høj grad på den igangværende pandemi", skriver de.

Firmaet bag både de traditionelle standarddosis-influenzavacciner og af højdosis- influenzavaccinen til de ældre, Sanofi, kritiserede i et høringssvar regnestykket på 214 millioner kroner over 5 år. "MTV-rapportens sundhedsfaglige evidensgennemgang stemmer ikke overens med data, som anvendes i den sundhedsøkonomiske analyse og giver dermed en misvisende samlet vurdering (...) Rapporten vil komme til at danne afsæt for fremtidige beslutninger om sammensætning af det danske influenzavaccinationsprogram, og det er derfor afgørende, at den udgør et korrekt oplyst grundlag for disse vigtige beslutninger," skrev firmaet.  

Det er dog stadig MTV-rapporten, som Sundhedsstyrelsen henviser til i sin indstilling. 

Sundhedsstyrelsen anslår selv, at der hvert år dør 1.000-2.000 personer i Danmark af komplikationer som følge af influenza. "Heraf er de fleste 65 år og derover. Risikoen er størst, hvis man samtidig har en sygdom som fx hjerte-, lungesygdom eller diabetes, men også ældre, der ellers er sunde og raske, er i øget risiko," skriver styrelsen

Jakob Engel-Schmidt, der er folketingskandidat og sekretariatsleder for Moderaterne, er forarget over, at Sundhedsstyrelsen afviser højdosisvaccinen.

»Det her er ikke noget at spøge med. Det bekymrer utrolig mange ældre, og når det først rammer et plejehjem, så kan det betyde, at virkelig mange bliver smittede eller isolerede. Ved at spare her vil der være flere indlagte, og flere mennesker, der omkommer af influenza,« siger han til B.T. 

Det Radikale Venstre sagde for to år siden, at partiet ønsker højdosisvacciner fast ind i vaccinationsprogrammet. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra partiet til, at Sundhedsstyrelsen dropper det.

Langt de fleste studier, der har estimeret omkostningseffektiviteten af influenzavaccination, finder, at influenzavaccination med almindelige vacciner er omkostningseffektiv. Studierne finder altså, at det godt kan betale sig for samfundet at vaccinere mod influenza, specielt i subpopulationer som børn, ældre og sundheds- og plejepersonale. Flere af forfatterne pointerer, at det er specielt effektivt at vaccinere børn, idet de ofte er smittebærere.

 

 

 

 

Fakta 

 • I sæsonen 2021-2022 blev der indkøbt 200.000 doser af højdosis-vaccinen Fluzone High Dose Quadrivalent, og den blev tilbudt til personer over 82 år og personer over 65 år, der bor på plejehjem, i plejebolig eller i friplejebolig og tilsvarende
 • I sæsonen 2020-2021 blev der indkøbt 100.000 doser af højdosis-vaccinen, og den blev tilbudt til personer over 85 år

 

Fakta: Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination i år fra den 1. oktober til 15. januar

 • Alle personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2023
 • Personer, der lever med kroniske sygdomme som:
  - Kronisk lungesygdom
  - Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  - Diabetes 1 eller 2
  - Medfødt eller erhvervet immundefekt
  - Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  - Kronisk lever- og nyresvigt
  - Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige med BMI >35
 • Førtidspensionister
 • Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering
 • Børn på 2 år til og med 6 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza, og studerende, elever, ufaglærte mv. der også har tæt kontakt til personer i særlig risiko for alvorligt forløb.
 • Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Husstandskontakter til børn i øget risiko
  Kilde: Sundhedsstyrelsen

 

Del artiklen med dine venner