”Det store spørgsmål er: Vil parodontosebehandling også kunne forbedre sygdomsforløbet ved IBD? Det er værd at undersøge, og indtil vi har fundet svaret, er det måske en god idé at være mere opmærksom på patienternes mundsundhed. Om ikke andet fordi vi ved, at mundhulesygdom er mere udbredt blandt IBD-patienter,” siger Gorm Roager Madsen.

Parodontose påvirker tarmsygdomme - og en lang række andre sygdomme

Parodontose, også kaldt parodontitis, er en udbredt sygdom blandt personer med inflammatoriske tarmsygdomme (IBD), og nu viser en ny dansk undersøgelse, at tandkødssygdommen også er forbundet med øget IBD-sygdomsaktivitet. Faktisk kan man ved at behandle parodontose forbedre sygdomsforløbet ved en lang række andre sygdomme.

Resultaterne er udgivet i tidsskriftet Inflammatory Bowel Diseases og bygger på data fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 1.093 danskere med Crohns sygdom eller colitis ulcerosa.

Resultaterne viser blandt andet, at IBD-patienter som har svær parodontose eller har mistet tænder, scorede markant højere i det såkaldte IBD disability index, som er et udtryk for, hvordan sygdommen påvirker fysiske, psykologiske, familiære og sociale dimensioner af livet. Derudover havde IBD-patienter med svær parodontose oplevet øget sygdomsaktivitet inden for de seneste 12 måneder. Der var kun en svag sammenhæng mellem tandkødssygdommen og den aktuelle sygdomsaktivitet.

Blandt deltagerne i undersøgelsen havde cirka en tredjedel svær parodontose, hvilket er markant flere end i baggrundsbefolkningen. Forskningsgruppen har i et andet studie sammenlignet besvarelserne fra de 1.093 IBD-patienter med matchede kontroller uden IBD, og blandt kontrollerne havde kun cirka 20 procent svær parodontose.

”Der er lavet flere studier, som viser, at patienter med IBD har dårligere tand- og tandkødshelbred, sværere parodontose og færre tænder end kontroller, og for nylig viste et studie, at Crohns-patienter med parodontose oplevede flere symptomer fra deres tarmsygdom. Nu viser vi så en sammenhæng mellem svær parodontose og øget aktivitet i tarmsygdommen,” siger læge og ph.d.-studerende Gorm Roager Madsen fra Gastroenheden på Hvidovre Hospital. Han er undersøgelsens førsteforfatter.

Mere fokus på mundsundhed

Det er ikke kun inden for de inflammatoriske tarmsygdomme, at man interesserer sig for parodontose. Også inden for leddegigt, hjertekar-sygdom og diabetes er der påvist sammenhænge mellem tandkødssygdommen og sværhedsgraden af de andre sygdomme. Der er sågar lavet randomiserede forsøg, som har vist, at man ved at behandle parodontose kan forbedre sygdomsforløbet ved andre sygdomme.

En metaanalyse udgivet i 2020 viste f.eks., at behandling af parodontose kunne forbedre den glykæmiske kontrol hos patienter med type 2-diabetes. Andre studier har indikeret, at parodontosebehandling potentielt kan bremse åreforkalkning.

”Det store spørgsmål er: Vil parodontosebehandling også kunne forbedre sygdomsforløbet ved IBD? Det er værd at undersøge, og indtil vi har fundet svaret, er det måske en god idé at være mere opmærksom på patienternes mundsundhed. Om ikke andet fordi vi ved, at mundhulesygdom er mere udbredt blandt IBD-patienter,” siger Gorm Roager Madsen.

Mavetarm-læger samarbejder med tandlæger

Det er uvist, hvad der forårsager sammenhængen mellem parodontose og IBD, men der er flere bud på mulige mekanismer.

En hypotese er, at der ved aktiv mundhulesygdom frigøres proinflammatoriske cytokiner, som fører til systemisk inflammation. Det er også muligt, at man ved at sluge mundbakterierne kan påvirke tarmmikrobiomet. Eller måske genererer kroppen antistoffer mod mundhulebakterierne, som påvirker tarmen. Mekanismen kan også være den anden vej rundt; at det er aktiviteten i den inflammatoriske tarmsygdom, der påvirker mundhulen på lignende måder.

”Vi kender ikke mekanismerne, men man kan spekulere i, om der kan være tale om en bilateral mekanisme; et slags cyklisk forløb, hvor sygdommene påvirker og forværrer hinanden,” siger Gorm Roager Madsen.

Gastroenheden på Hvidovre Hospital har nu iværksat et forskningsprojekt i samarbejde med tandlæger for at undersøge sammenhængen mellem IBD og parodontose nærmere. Her vil man følge nydiagnosticerede tarmpatienter og løbende lave undersøgelser af tarmen og mundhulen for at finde ud af, om mundsundhed kan være med til at forudsige sygdomsforløbet ved IBD.

Del artiklen med dine venner