Rekordmange danskere er uden fast læge

Antallet af danskere, som ikke har en fast læge, sætter igen rekord. 219.000 danskere er i dag tilmeldt en klinik, der alene er bemandet af en ansat læge. Enten en regionsdrevet klinik, en såkaldt udbudsklinik eller en klinik, der ejes af en læge, som har sit primære virke i en anden klinik.

Det viser en ny analyse fra Praktiserende Læger Organisation (PLO).

Dermed er den danske model for almen praksis, hvor lægen selv ejer og driver sin egen klinik, under pres, mener PLO.

"Forskning viser, at det har stor, positiv betydning for især sårbare patienter, at de har en fast praktiserende læge med kendskab til deres sygdomshistorik. Der er derfor en beklagelig udvikling, at stadig flere danskere er tilmeldt en klinik alene med ansatte læger," siger PLO’s formand Jørgen Skadborg.

Skadborg refererer til en norsk undersøgelse om kontinuitet i almen praksis fra 2021. Undersøgelsen dokumenterer, at dét, at patienten og lægen har en længerevarende personlig relation, fremmer patientens sundhed og overlevelseschancer.

Mere konkret viser studiet, at ved mere end 15 års tilknytning til samme læge reduceres dødelighed før tid med 25 pct. i forhold til de patienter, som har haft samme læge i et år eller mindre. Tilsvarende har patienter, som har haft kontinuerlig kontakt med egen læge, mindre risiko for at skulle benytte sig af lægevagten samt at blive akut hospitalsindlagt.

Danske alment praktiserende læger med egen praksis har siden 2000 i gennemsnit arbejdet i den samme klinik i 16,8 år. Ansatte læger i praksis har til sammenligning kun været aktive i den samme klinik i 1,6 år. Og over halvdelen af de ansatte læger er ansat under 1,5 år i samme klinik.

 Jørgen Skadborg mener, at hvis flere danskere skal have gen læge, så kræver det efter hans mening to ting: At regeringen og Folketinget sikrer, at der kommer flere alment praktiserende læger, og at der gribes ind mod de såkaldte stråmandsklinikker, hvor læger alene lægger navn til som ejere, men reelt overlader hele driften til private koncerner.

"Den nuværende danske model for almen praksis sikrer kontinuitet og høj kvalitet i behandlingen, men er under pres, fordi stadig flere klinikker drives uden en fast læge. Der har aldrig før været så mange danskere uden fast læge, og det er en udvikling, vi bør lægge os i selen for at få vendt," mener Jørgen Skadborg.

Andelen af patienter, der bliver tilset af en ansat læge, er højest i Region Nordjylland og Region Sjælland, viser analysen fra PLO.

Del artiklen med dine venner