"Vi mangler en patientforening til at sparre med om, hvordan vi kan gøre patientoplevelsen bedre," siger Peter Svenningsen.

Overlæge: Vi mangler en patientforening for akutte patienter

Kun hver fjerde af de akutte kirurgiske patienter med eksempelvis tarmslyng, hul på mave-tarmsystemet eller patienter med blødninger i bughulen bliver opereret inden for de anbefalede seks timer. Det på trods af, at dødeligheden, indlæggelsestiden og komplikationer stiger, når patienterne venter. 

Det viser tal fra Regionernes Kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). 

"Vi ved fra flere forskellige studier, at ventetid på operation er forbundet med højere dødelighed, længere indlæggelsestid og flere komplikationer. For eksempel får flere patienter stomi, hvis de venter længere tid," siger formand for Akut Kirurgi Databasen i RKKP, ledende overlæge Peter Svenningsen fra Nordsjællands Hospital. Stomi er kunstig tarmåbning på maven, hvor man tømmer sin afføring ud i en pose.

Selvom der årligt er cirka 3500 patienter, som får behov for akut operation, så har området ingen patientforening, og det er ifølge Peter Svenningsen et problem.

"Vi mangler en patientforening til at sparre med om, hvordan vi kan gøre patientoplevelsen bedre. Jeg har selv været pårørende til en akut kirurgi patient, og jeg opsamlede erfaringer i forløbet, hvor jeg tænkte, at det kunne vi gøre bedre på min afdeling. Men vi mangler en patientforening, som vi kan inddrage til systematisk udvikling af patientrapporterede kvalitetsmål," siger han.

Så hvis der sidder en etableret patientforening, som vil repræsentere denne patientgruppe, så er den derfor meget velkommen til at kontakte Peter Svenningsen, siger han.

Dødsensfarligt

Peter Svenningsen peger på et stort dansk studie fra 2009, som overlæge Morten Hylander Møller fra Rigshospitalet stod bag. I studiet gennemgik forskere 2.668 patienter opereret for hul i mavesækken, som for eksempel kan skyldes mavesår. En grundig gennemgang af patienterne viste, at for denne patientgruppe faldt overlevelsen med 2,4 procent for hver times forsinkelse. Det betyder over 50 procent øget risiko for at dø, hvis operationen forsinkes et døgn.

"En cancerpatient dør ikke af at vente et døgn ekstra, men det gør de her patienter," siger Peter Svenningsen. 

Med 25 procent patienter opereret inden for seks timer, er der langt til målet om, at 80 procent af de akutte kirurgi-patienter skal opereres inden seks timer efter ankomst til hospital.

"Der er et nationalt behov for, at der allokeres ressourcer, at kapacitetsproblemer adresseres, og at der sættes fokus på tilgængelige operationsstuer for den akutte kirurgi," står der i årsrapporten fra Akut Kirurgi Databasen i RKKP, men det er ikke helt så ligetil at gøre det bedre ude på de travle operationsgange.

Først skal patienterne findes i de overfyldte akutafdelinger, dernæst skal patienten scannes, og så skal der være plads på operationsgangen. Derudover kræver akutte operationer, at der er røntgenlæger, kirurger, anæstesilæger og flere typer af specialiserede sygeplejesker til rådighed.

På Nordsjællands Hospital, hvor Peter Svenningsen til daglig er kirurg, viste den seneste årsrapport fra Akut Kirurgi Databasen, at kun 13 procent af patienterne fra 1. september 2020 til 31. august 2021 blev opereret inden for seks timer.

Nu er alle sejl sat ind for at vende billedet. 

"Vi har et tydeligt fælles mål og en fælles arbejdsgruppe på tværs af specialer og tværfaglig involvering af både læger og sygeplejesker – både inden for kirurgi og anæstesi. Derudover har vi faste aftaler med røntgenafdelingen, og scanningerne bliver prioriteret højt," forklarer Peter Svenningsen.

I perioder har indsatsen betydet, at helt op til 90 procent af de visiterede akutte patienter er blevet opereret inden for seks timer på Nordsjællands Hospital, men i en tid med massiv personalemangel er det svært. I løbet af den seneste måned er 41 procent af patienterne blevet opereret inden for seks timer.

Årligt får ca. 3.500 patienter behov for akut operation. Venstre vil ifølge Ritzau kalde sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc) i samråd om sagen.
Del artiklen med dine venner