Selvdiagnosticering af menstruel migræne er ikke pålidelig

AAN: Kvinder både over- og underdiagnosticerer sig selv for menstruel migræne i markant grad, viser en sammenligning af selvdiagnosticering og diagnosticering baseret på en elektronisk dagbog.

Migræneanfald manifesterer sig forskelligt hos kvinder, som er korrekt diagnosticeret enten med eller uden menstruel migræne, og læger bør derfor benytte en elektronisk dagbog i udredningen af deres kvindelige migrænepatienter. Den klare opfordring kom den hollandske ph.d.-studerende Iris Verhagen med i et indlæg på neurologernes faglige kongres AAN 2022.

Hun arbejder på Leiden University Medical Center og fremlagde resultaterne af et studie, som omfattede 607 kvindelige migrænepatienter med enten naturlige eller p-pille-kontrollerede menstruationscykler. Kvinderne førte en elektronisk dagbog, hvor de dagligt noterede, om de havde blødt, samt om de havde haft migræne. I bekræftende fald skulle de blandt andet notere, hvor kraftige smerterne havde været, om der var følgesymptomer, om de havde taget smertestillende medicin.

Tre ud af fire selvdiagnosticerede

Inden start vurderede kvinder selv, om de havde menstruel migræne, og ved forsøgets slutning efter gennemsnitligt tre til fire menstruationscykler vurderede forskerne ud fra dagbogsnotaterne, om de kliniske kriterier for menstruel migræne var til stede. Her var de mest væsentligste kriterier, at migrænen begyndte på dag 1±2 for første blødning, og at dette skete ved mindst to ud af tre fortløbende menstruationscykler.

Analyserne af disse data viste, at over 80 procent af kvinderne selvdiagnosticerede sig med menstruel migræne. Denne selvdiagnose kunne imidlertid kun bekræftes af den kliniske diagnose baseret på dagbøgerne hos 68 procent af kvinderne. Omvendt kunne forskerne ud fra de elektroniske dagbøger konkludere, at 58 procent af de kvinder, som ifølge selvdiagnosen ikke led af menstruel migræne, rent faktisk opfyldte de kliniske kriterier for denne diagnose.

Ud af de 607 kvinder i forsøget opfyldte 66 procent de dagbogsbaserede kriterier for menstruel migræne. I denne gruppe var der signifikant øget risiko for, at migræneanfald under menstruationen i forhold til anfald udenfor menstruationen varede længere, var forbundet med forbrug af triptaner og vendte tilbage indenfor 48 timer.

Blandt kvinder uden menstruel migræne var der ikke signifikant forskel på varighed og medicinforbrug ved migræneanfald, som forekom henholdsvis inden for eller uden for menstruationsperioden. Indencfor denne gruppe var risikoen for tilbagevendende anfald dog også signifikant større under menstruationen.

Emner: AAN2022

Del artiklen med dine venner