"Vi mener, det er et personligt valg, som man selv skal have mulighed for at træffe. Man kan altid tage en samtale med en læge, hvis man er mere tryg ved det, eller man kan helt lade være med at tage stilling," sagde Magnus Heunicke i 2019.

Regeringen vil give alle over 60 år ret til at sige nej til genoplivning

Med Nemid skal alle danskere over 60 år fremover kunne logge ind på Sundhed.dk og krydse af, at de ikke vil genoplives. Hvis man herefter falder om med hjertestop, vil lægerne ikke forsøge med  genoplivning.

Det skriver Sundhedsministeriet ifølge Altinget i et notat sendt til Folketingets sundhedsordførere.

Med aftalen "Det gode ældreliv" fra 2020 besluttede et flertal bestående af alle Folketingets partier at indføre en lovsikret ret til at fravælge genoplivning ved hjertestop. Der er imidlertid problemer med afgrænsningen af målgruppen og den praktiske implementering. I stedet foreslår ministeriet en model baseret på et objektivt alderskriterium, hvor habile borgere på 60 år og derover får mulighed for at fravælge genoplivningsforsøg ved hjertestop.

Sundhedsministeriet lægger op til en model med en 7-dages betænkningsperiode, inden fravalget træder i kraft.

Det Etiske Råd, Ældre Sagen og Lægeforeningen ønsker dog en obligatorisk lægesamtale, før beslutningen træffes.

Formand for Lægeforeningen Camilla Rathcke peger på, at det rejser en række nye spørgsmål, når retten udvides til borgere, som hverken er syge eller plejekrævende. Der kan nemlig være mange grunde til, at man overvejer et nej til genoplivning, f.eks. svær depression, ensomhed eller angst.

Samme melding lyder fra Det Etiske Råd:

"Vi anerkender personens suverænitet til selv at træffe beslutningen, men i samråd med en læge. Der kan være underliggende forhold, som lægen kan afhjælpe. Det skal ikke være et valg, man træffer, fordi man ikke vil ligge sine pårørende til last," siger rådets nye formand, Leif Vestergaard Pedersen, der tidligere har været direktør for Kræftens Bekæmpelse, til Altinget.

Da regeringen fremsatte forslaget i 2019, spurgte Altinget sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc), hvorfor der ikke skulle en læge indover. Han sagde dengang, at regeringen prioriterede selvbestemmelsesretten:

"Vi mener, det er et personligt valg, som man selv skal have mulighed for at træffe. Man kan altid tage en samtale med en læge, hvis man er mere tryg ved det, eller man kan helt lade være med at tage stilling," sagde ministeren til Altinget.

 

 

Fakta

I dag er det alene muligt at sige nej tak til genoplivning, hvis man befinder sig i en konkret behandlingssituation og efter samtale med en læge. Desuden kan man fravælge genoplivning i et behandlingstestamente, der dog først træder i kraft, hvis man bliver inhabil.

Emner: genoplivning

Del artiklen med dine venner