Ny medicin virker også mod migræne med aura

Aimovig (erenumab) er en sikker behandling, der giver migrænepatienter med og uden aura færre månedlige migrænedage og et mindre månedligt forbrug af specifikke medikamenter mod migræne, viser ny post hoc analyse.

Aimovig giver færre migrænedage og reducerer brugen af forebyggende medicin både hos migrænepatienter med aura og uden aura i forhold til patienter i placebobehandling (behandling med kalktabletter). Det fremgår af en ny sekundær analyse af data fra fire randomiserede kliniske studier, som for nylig er offentliggjort i JAMA Neurology

Den underliggende årsag til migræne-aura anses for at være kortikal spredning af depressionslignende aktivitet, og derfor har det været uklart, om monoklonale antistoffer, der formodes at være begrænset til hjernens periferi, er lige så effektive ved migræne med aura, som ved migræne uden. Som baggrund for analysen angiver forskerne desuden, at det i lyset af associationen mellem migræne med aura og hjerte-kar-sygdom er vigtigt at få gode sikkerhedsdata for behandling af denne gruppe patienter. 

Tidligere studier har indikeret, at migrænepatienter med aura kunne have en anden respons på behandling med Aimovig end patienter uden aura, og da man desuden har set eksempler på, at CGRP-baseret behandling kan udløse migræneanfald hos patienter med aura-historik, har det ifølge forskerne bag analysen været uklart, om Aimovig ville have effekt hos denne gruppe patienter.

Reduktion af migrænedage

I de fire studier, som den nye analyse er baseret på, ses imidlertid en reduktion af migrænedage og behov for forebyggende behandling i begge grupper såvel under den dobbeltblindede behandlingsfase som gennem forlængelsesfaserne, og den største reduktion i migrænesymptomer ses hos patienter, der har fået den aktive behandling gennem hele studiet.

På baggrund af analysen konkluderer forskerne, at Aimovig også kan have effekt hos patienter med aura-historik, og at der ikke er er forskel på behandlingens sikkerhedsprofil hos patienter med og uden aura.  

Analysen har professor i klinisk neurologi ved Rigshospitalets Hovedpineklinik og Københavns Universitet, Messoud Ashina, som førsteforfatter. 

Aimovig er godkendt i Europa i juni 2018. I Danmark blev behandlingen i april 2019 anbefalet som standardbehandling til migrænepatienter, som har hovedpine mindst 15 dage om måneden heraf mindst otte med migræne – og som har tidligere har oplevet behandlingssvigt med to andre behandlinger, nemlig et blodtrykssænkende præparat og et middel mod epilepsi.

Aimovig har vist konsekvent og vedvarende effekt hos patienter med periodisk migræne i det første langtidsstudie af effekt og sikkerhed ved behandlingen. Disse resultater blev præsenteret ved EAN Virtual 2021 af professor Messoud Ashina.

Studiet er et open label-opfølgningsstudie, hvor man har undersøgt effekt og sikkerhed over en femårig periode, hvor deltagerne efter en 12-ugers placebokontrolleret dobbeltblændet behandlingsperiode fortsatte med at modtage erenumab 70 mg hver fjerde uge i to år. I alt 383 patienter blev indrulleret i opfølgningsstudiet, og efter to år blev dosis øget til 140 mg hver fjerde uge. 214 patienter gennemførte den femårige periode, og 138 patienter havde effektdata i uge 268, som dannede grundlag for denne analyse.

I gennemsnit reducerede deltagerne antallet af dage med migræne med ti dage om året fra en gennemsnitlig baseline på 59 årlige dage med migræne. Og der blev ikke observeret nye bivirkninger, og sikkerheden var den samme for patienter som blev øget til 140 mg. som for patienter der fik 70 mg.

Del artiklen med dine venner