Dansk forskning kan føre til bedre behandling af blodprop i hjertet

Nye data peger på, at grænsen for, hvor tidligt en blodprop i hjertet kan be- eller afkræftes, kan rykkes fra tre timer helt ned til en halv time.

Bag de nye data står læger og forskere fra Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitet – og deres studie er netop publiceret i tidsskriftet Annals of Emergency Medicine.

Når der opstår en blodprop i hjertet, begynder hjertets muskelvæv at tage skade på grund af manglende tilførsel af ilt. Hjertet begynder derfor at udskille hjertespecifikke biomarkører, såkaldt Troponin I og T, der kan måles i en blodprøve. I Danmark er retningslinjerne, at niveauet af Troponin I eller T måles med en blodprøve ved starten af indlæggelsen og almindeligvis igen op til tre timer. Alt efter hvordan værdierne udvikler sig, kan man be- eller afkræfte, om patienten har en blodprop i hjertet.

Forskning har tidligere vist, at dette også kan gøres allerede en time efter indlæggelse ved brug af højsensitive analysekits til måling af Troponin I. Og nu viser et stort dansk studie altså, at diagnosen kan stilles sikkert efter bare 30 minutter. Det forklarer læge og forsker Camilla Bang.

”I studiet målte vi ved hjælp af et specifikt højsensitivt analysekit niveauet af Troponin I i blodet ved indlæggelse efter 30 minutter, efter en time og efter tre timer – og data viser, at vi allerede efter 30 minutter sikkert kan be- eller afkræfte, om patienten har en blodprop i hjertet. Jo tidligere vi kan be- eller afkræfte, om patienten har en blodprop, desto før kan vi starte den nødvendige behandling og dermed forbedre patientens prognose.”

Kun en tiendedel har en blodprop

Camilla Bang tilføjer, at netop patienter med smerter i brystregionen fylder rigtig meget i akutmodtagelsen.

”Omkring ti procent af de patienter, som kommer i akutmodtagelsen, er patienter, som præsenterer sig med smerter i brystregionen. Ud af dem er det kun omkring en tiendedel, der rent faktisk har en blodprop i hjertet. Tidlig diagnose er derfor også nødvending for at minimere tid til vurdering af andre årsager til brystsmerter og tid indtil udskrivelse. Så vi vil altså også gerne kunne optimere vores arbejdsgange og give bedre patientforløb ved at være i stand til at stille diagnosen tidligere.”

Resultaterne fra det danske studie, som viser noget, andre studier ikke har vist, kan være med til at skubbe på implementeringen af en hurtigere diagnosticering af blodpropper i hjertet, mener forskerne bag studiet. Det europæiske og det danske hjertemedicinske selskab har allerede ændret retningslinjerne, så de anbefaler, at den anden blodprøve kan tages efter mellem en til tre timer afhængig af analysekit. Men en implementering af retningslinjerne på hospitalerne står alligevel ikke ligefor, mener Camilla Bang:

”Det er et følsomt område, for konsekvenserne ved at fremskynde tiden for diagnosen kan have store konsekvenser for patienten, hvis vi overser en blodprop. Det vil være nødvendigt med flere studier og undervisning af de læger, som beskæftiger sig med det.”

Del artiklen med dine venner