"Behandlingen tager afsæt i patientens beskrivelse af symptomerne, og hvordan de påvirker patienternes hverdag og livskvalitet,” siger Laura Toftegaard Pedersen.

Ny redskabskasse for læger skal styrke arbejdet med funktionelle lidelser

15 konkrete redskaber er udarbejdet til almen praksis og skal gøre det lettere at hjælpe patienter med funktionelle lidelser.  

Når man som praktiserende læge tager imod en patient med funktionelle lidelser, kan det være svært at sætte en behandling i værk, fordi patientens symptomer som bekendt ikke kan påvises. Nu håber Sundhedsstyrelsen at gøre arbejdet med patientgruppen mere håndgribeligt for de praktiserende læger med 15 konkrete redskaber, som kan bruges for bedre at forstå og håndtere de symptomer, patienterne oplever.

”Funktionelle lidelser er stadigt et område, hvor vi mangler viden. Symptomerne på funktionel lidelse kan ikke påvises ved blodprøver eller andre medicinske tests, og vi mangler stadig viden om den grundlæggende årsag til symptomerne. Behandlingen tager derfor afsæt i patientens beskrivelse af symptomerne, og hvordan de påvirker patienternes hverdag og livskvalitet,” forklarer Laura Toftegaard Pedersen, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen og understreger:

”Det er vigtigt, at patienter med funktionelle lidelser tidligt i forløbet får hjælp til at forstå deres sygdom og begynder at arbejde med at mestre deres symptomer. En tidlig indsats kan i mange tilfælde forebygge, at sygdommen udvikler sig i mere alvorlig grad og i sidste ende bliver kronisk. 

Enkle redskaber skal inspirere

Det er styrelsens håb, at redskaberne – der er blevet til i en arbejdsgruppe med deltagere fra blandt andet Dansk Selskab for Almen Medicin og Praktiserende Lægers Organisation – vil inspirere i landets praksisklinikker. Redskabskassen tæller blandt andet en ”måltrappe”, der kan hjælpe til at sætte overordnede mål for behandlingen og et ugeskema, der kan bruges til at finde mønstre i patientens oplevede symptomer.  

”Det er ret enkle redskaber, som kan bruges enkeltvis eller som del af et forløb, hvor flere redskaber kommer i brug,” siger Laura Toftegaard Pedersen.

Funktionelle lidelser rammer omkring ti procent af befolkningen, og blandt personer med funktionel lidelse er mellem en til to procent ramt i en grad, der hæmmer deres livskvalitet og arbejdsevne. Redskaberne, der er tænkt som en hjælp til forståelse og håndtering af de symptomer, patienten oplever, har allerede været afprøvet. Ifølge Sundhedsstyrelsen viser erfaringerne, at de gør det nemmere for lægen at arbejde med patienter med funktionelle lidelser. Materialerne er ikke forbeholdt praktiserende læger, men kan også bruges af andre behandlere, for eksempel fysioterapeuter, psykologer, sygeplejersker. 

Se den fulde liste af værktøjer her.

Del artiklen med dine venner