Flere patienter husker at melde afbud, hvis de får sms med oplysning om pris

Det er dyrt for sundhedsvæsenet, når patienter udebliver fra deres aftaler. Hvis sms’er med påmindelse om tider oplyser, hvor meget udeblivelser koster, husker patienterne i højere grad at melde afbud.

Hvert år udebliver mange patienter fra deres ambulante aftaler på hospitalerne. Ikke alene kan afbud give hurtig hjælp til andre patienter, der kan overtage tiderne fra de patienter, der husker at give besked om, at de ikke kan møde op. De mange udeblivelser giver selvsagt dårlig udnyttelse af ressourcerne på hospitalerne, så spørgsmålet er, hvordan man får patienter til at huske at melde afbud, hvis de ikke kan bruge de tider, de har på hospitalerne.

Firmaet iNudgeyou har på vegne af Danske Regioner undersøgt effekten af forskellige oplysninger i de sms-påmindelser, som hospitalerne sender ud til patienterne for at minde dem om deres aftaler. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af over 20.000 aftaler på endokrinologisk, kardiologisk og lungemedicinsk afdeling på Sydvestjysk Sygehus.

Undersøgelsen viser, at hvis patienterne oplyses om, at en udeblivelse i gennemsnit koster hospitalet og skatteborgerne 1.500 kr., så husker 40 procent flere at melde afbud. Påmindelsen afhjælper dog ikke hele udfordringen. Der er derfor stadig grund til at forsøge at finde nye måder at undgå udeblivelser på.

Sundhedsvæsenet har i mange år eksperimenteret med metoder, der kan reducere de mange udeblivelser.

På Sygehus Lillebælt alene var der i de første syv måneder af 2018 12.000 udeblivelser på trods af, at Sygehus Lillebælt arbejdede både med SMS-påmindelser og jævnlige opkald til patienter for at minde dem om deres lægetid. Der var i perioden 327.000 patienter, der havde en aftale med Sygehus Lillebælt, og med de 12.424 borgere, der udeblev uden et ord, svarer det til knap fire procent af alle aftalerne.

Det koster penge, når der er læger og sygeplejersker, som står klar til at hjælpe, og tiden så ikke bliver brugt. I nogle tilfælde er der også tale om særlige scanninger, hvor det koster mange penge at have maskinerne stående, uden at de bliver brugt.

Del artiklen med dine venner