Melinda Magyari vurderer, at omkring 18 procent af patienterne i dag sættes direkte i højeffektiv behandling.

Sverige behandler sclerose mere intensivt end Danmark - med markant bedre resultater

ECTRIMS: Ved tidligere behandling med højeffektive lægemidler opnår svenske neurologer færre behandlingsskift og mindre handicapudvikling hos deres patienter med multipel sclerose (MS), end man ser i Danmark.

Optrapning af behandlingen (eskalation) er som behandlingsstrategi ikke lige så god som tidlig højeffektiv behandling. Det er tidligere vist i forskellige registerstudier, blandt andet fra Dansk Multipel Sclerose Center, og nu er det uomtvisteligt påvist i et svensk-dansk studie, der blev præsenteret onsdag ved den store europæiske sclerosekongres ECTRIMS 2021: Valget af behandlingsstrategi har betydning for graden af handicapudvikling på nationalt niveau.

Konkret viser opgørelsen af data fra 2.700 patienter i det svenske MS-register og 2.161 patienter i det danske, at forekomsten af bekræftet EDSS-forværring (et mål for MS-handicapudviklingen i kroppens fysiske funktioner) er 29 procent højere i Danmark end i Sverige, og andelen af patienter, der når EDSS 3 eller 4 er henholdsvis 27 og 26 procent højere i Danmark, som i langt højere grad end Sverige følger en eskalationsstrategi frem for tidlig intensiv behandling.

Studiet kommer, netop som Medicinrådet i Danmark tager fat på at revidere sin behandlingsvejledning for multipel sclerose, og ifølge overlæge og leder af Det Danske Scleroseregister Melinda Magyari bør rådet se nøje på dets resultater. På spørgsmålet om, hvorfor man i Danmark har fulgt en mere tilbageholdende strategi, svarer hun:

“Det er på grund af Medicinrådet. Eller RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, red.), som stod for behandlingsvejledningerne for den kohorte (gruppe af patienter, red.), der er med i dette studie. Vi har været meget mere restriktive i forhold til at definere høj sygdomsaktivitet og hvad der skal til, før vi giver højeffektiv behandling. Svenskerne har startet en meget større population i højeffektiv behandling, og det kan aflæses i behandlingseffekten,” siger hun.

Forskerne konkluderer da også på baggrund af undersøgelsen, at den kan tjene som en påmindelse til myndigheder om, at en økonomistyret behandlingsstrategi på baggrund af en beregnet gennemsnitspatient kan have konsekvenser for de patienter, der ikke er gennemsnitlige.

Godt for patienterne

Studiet er blevet og bliver stadig drøftet intenst i Dansk Multipel Sclerosegruppe, og de danske læger har selv været med til at tage initiativ til undersøgelsen. Og selv om resultatet ifølge Melinda Magyari ikke er noget at prale af, så er hun glad for, at studiet er blevet foretaget.

“I lyset af, at Medicinrådet skal til at se på behandlingsvejledningen, er det godt for patienterne, at vi får evidens på det her. Det betyder ikke, at alle skal behandles med højeffektive lægemidler fra start, det betyder bare, at i Sverige rammer man en bredere gruppe, som faktisk har gavn af højeffektiv behandling.”

Ideen til studiet opstod på en ECTRIMS-kongres i en periode, hvor de danske læger ifølge Medicinrådet skulle give Aubagio til rigtig mange patienter, og de danske læger faldt i snak med de svenske. Lægerne blev enige om, at det kunne være interessant at sammenligne data fra de to registre fra lande med så forskellige behandlingsstrategier. 

Ikke for alle, men for flere

Data til studiet er indsamlet fra patienter, der er startet i deres første sygdomsmodificerende behandling i årene 2013 - 2016, og dokumentationen dækker gennemsnitligt fire års behandlingstid.

Andelen af patienter, der startes op i de mere moderat effektive behandlinger, er steget siden, men dels var det en god periode at finde nogenlunde homogene populationer, og dels var der også behov for at få tilpas lang opfølgning på behandlingen, og derfor har man valgt dette startpunkt for studiet. Dengang startede 92,4 procent af de danske patienter op i mildere behandlinger, mens 7,6 procent fik højeffektiv behandling fra start. I Sverige fik 35 procent af patienterne højeffektiv behandling med det samme, mens 62,4 procent fik en mindre effektiv behandling. 

I Danmark har man fulgt debatten om eskalation over for tidlig højeffektiv behandling, og gennem årene også fulgt denne strategi for flere og flere patienter. Melinda Magyari vurderer, at omkring 18 procent af patienterne i dag sættes direkte i højeffektiv behandling, ligesom man også hurtigere skifter behandling i dag i forhold til dengang, men det er stadig væsentlig færre end i Sverige, hvor andelen i øvrigt også er steget, fordi man har fundet ud af, at det er en god strategi for mange.  

Fra Danmark har desuden Peter Vestergaard Rasmussen, overlæge ved Neurologisk Afdeling, AUH, Mattias Kant, neurologisk overlæge ved SDU og professor ved Dansk Multipel Sclerose Center Finn Sellebjerg deltaget i studiet, som blev præsenteret på ECTRIMS 2021 af Tim Spelman fra Karolinska Institutet i Stockholm.

Emner: ectrims21

Del artiklen med dine venner