Danske Patienters formand Klaus Lunding. Danske Patienter er en af medunderskriverne på det åbne brev.

Patienter og pårørende i opråb til minister: En sundhedsreform kan ikke vente

Det haster med en afklaring af fremtidens sundhedsvæsen.

Det er 44 patientforeningers budskab i et åbent brev til sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc). 

"Sørg for, at regeringen sætter skub i en samlet reform, som kan tage livtag med de store udfordringer, der i dag truer både kvalitet, patientsikkerhed og adgang til sundhedsydelser, og som desværre kun vil vokse i betydning i takt med et stigende antal ældre mennesker med flere sygdomme og flere patienter med kronisk sygdom," hedder det bl.a. i det åbne brev.

Samme ord har lydt i næsten 10 år. Lad os bare tage to nedslag blandt tusindvis af muligheder:

I marts 2012 sagde sektorformand Karen Stæhr fra FOA som reaktion på, at KL kom med et udspil om "det nære sundhedsvæsen": "I dag mangler der en fornuftig overgang mellem regioner og kommuner. Alt for mange oplever at falde i et hul mellem hospitalernes og kommunernes ansvar."

I maj 2015 sagde formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing: "Når den kommende regering og en ny sundhedsminister er på plads efter valget, skal der som det første prioriteres en plan for det nære sundhedsvæsen." Han understregede, at det var "et stort behov" for en handlingsplan på området, da det nære sundhedsvæsen - altså sammenhængen mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger - skulle kunne klare stadig flere opgaver.

Men selv om en samlet plan for et sammenhængende sundhedsvæsen altså har været efterspurgt i årevis, så haster det altså nu, mener de 44 patientforeninger. Der er nemlig en række centrale udfordringer, mener de:

 • Manglende sammenhæng i patienters forløb igennem forskellige dele af sundhedsvæsenet.
 • Utilstrækkelig kapacitet i forhold til demografi og antal patienter.
 • Utilstrækkelige kompetencer og geografiske forskelle.
 • Stigende ulighed i både adgang til og effekten af behandling.

Før Folketingsvalget nævnte statsminister Mette Frederiksen (Soc), at Socialdemokratiet ønskede at oprette mindst 10 nærhospitaler. I regeringens finanslovsudspil nævnes ikke et antal, men det fremgår, at regeringen senere på året vil fremlægge et udspil om det. Og i juni blev regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening enige om 21 forpligtende sundhedsklynger omkring akuthospitalerne, men de planer mangler også endnu at blive mere konkrete.

I det åbne brev understreger de 44 aktører, at de 21 sundhedsklynger ikke løser problemerne på hverken kort eller lang sigt. De "udgør en god ramme, men den løser ikke i sig selv de grundlæggende problemer i sundhedsvæsenet," skriver patientforeningerne.

Ifølge Socialdemokratiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff (Soc) kommer den samlede plan snart. 

"Der kommer en samlet plan. Så det er for tidligt at være skuffet. Lad os diskutere ud fra det udspil, der kommer," siger han til Altinget.

Han peger især på to bekymringer, som regeringens udspil vil adressere:

"Den ene handler om at sikre et bedre samspil mellem kommuner, praktiserende læger og sygehuse, så vi får nogle bedre patientforløb. Den anden handler om ulighed i sundhed, hvor både uddannelsesniveau, køn og postnummer har alt for stor indflydelse på, hvor længe du kan forvente at leve," siger han til Altinget.

 

 

 

Underskrivere på det åbne brev

 • Danske Patienter
 • Ældresagen
 • Danske Handicaporganisationer
 • Epilepsiforeningen
 • Diabetesforeningen
 • Sjældne Diagnoser
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Fibromyalgi- og Smerteforeningen
 • Hjerneskadeforeningen
 • Parkinsonforeningen
 • Scleroseforeningen
 • Øjenforeningen
 • Nyreforeningen
 • Lungeforeningen
 • Colitis-Crohn Foreningen
 • Osteoporoseforeningen
 • Alzheimerforeningen
 • Astma-Allergi Danmark
 • Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse
 • Hjerteforeningen
 • UlykkesPatientForeningen
 • PolioForeningen
 • Bedre Psykiatri
 • LMS
 • Gigtforeningen
 • Sammenslutningen af Unge med Handicap
 • Danske Døves Landsforbund
 • Dansk Blindesamfund
 • Muskelsvindfonden
 • Hjernesagen
 • Stomiforeningen Copa
 • Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede
 • Dansk Cøliaki Forening
 • LEV Livet med Udviklingshandicap
 • ADHD-foreningen
 • Psoriasisforeningen
 • Sind
 • Stofskifteforeningen
 • Danmarks Bløderforening
 • Høreforeningen
 • Dansk Handicapforbund
 • Foreningen Danske Døvblinde
 • Landsforeningen Autisme
 • Landsforeningen for Cerebral Parese

 

Del artiklen med dine venner