”For langt de fleste danskere er influenza ikke en alvorlig sygdom. Men for nogle personer kan influenza udvikle sig meget alvorligt og i værste fald være livstruende. Der er hvert år mellem 1.000 og 2.000 danskere, der dør som følge af komplikationer af influenza,” siger Bolette Søborg.

Sundhedsstyrelsen: I år er influenza-vaccination særligt vigtig

Statens Serum Institut (SSI) har købt 2,5 millioner doser vacciner mod influenza - 900.000 flere end året før. Og vaccinen vil blive gratis for millioner af danskere. 

Fra 1. oktober kan personer i øget risiko og andre udvalgte grupper blive vaccineret mod influenza, og Sundhedsstyrelsen opfordrer til at tage imod tilbuddet, fordi det særligt i år er vigtigt, at de personer, der får et gratis tilbud, tager imod det. Det er det, fordi covid-19 stadig cirkulerer i samfundet, og fordi der er risiko for infektioner generelt, nu hvor vi igen ser mange mennesker i vores hverdag.

”Influenzavaccination beskytter de sårbare og er med til at mindske sygdom i samfundet, og dermed også belastningen på sygehusene. Derfor håber vi på en ekstra høj tilslutning i år,” siger overlæge Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen.

Influenzavaccination er gratis for en række udvalgte grupper, som er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de får influenza. Det gælder personer over 65 år, hvis immunforsvar naturligt svækkes med alderen, og personer, der lever med en kronisk sygdom, gravide i 2. og 3. trimester, svært overvægtige og andre personer, der er i særlig risiko for svær influenzasygdom.

”For langt de fleste danskere er influenza ikke en alvorlig sygdom. Men for nogle personer kan influenza udvikle sig meget alvorligt og i værste fald være livstruende. Der er hvert år mellem 1.000 og 2.000 danskere, der dør som følge af komplikationer af influenza,” siger Bolette Søborg.

Er man omfattet af det gratis vaccinationstilbud, kan man bestille tid til vaccination hos lægen, møde op på apoteket eller henvende sig der, hvor man plejer at blive vaccineret.

I foreløbigt de første tre uger er influenzavaccinerne reserveret til de målgrupper, der er omfattet af det gratis vaccinationsprogram, og det er altså ikke muligt for andre selv at købe en vaccine.

Som noget særligt for denne influenzasæson tilbydes børn fra 2-6 år gratis vaccination mod influenza. Både for at beskytte dem og deres nærmeste, herunder mindre søskende og bedsteforældre, mod alvorlig influenzasygdom og fordi børn spiller en stor rolle i spredningen af influenza i samfundet, da de er meget smitsomme, når de har influenza.

”Vi står i en særlig situation i år, og derfor vil vi gerne forebygge al den sygdom, som vi kan. Det gælder både i de mange børnefamilier, hvor trivslen har været under pres på grund af de mange dage væk fra hverdagen under epidemien, og blandt sårbare, der typisk er i øget risiko for alvorlig sygdom, uanset om de bliver smittet med covid-19 eller influenza. Og så vil vi selvfølgelig gerne passe godt på sundhedsvæsenet og aflaste det mest muligt,” siger Bolette Søborg.

Set i lyset af den nuværende situation med covid-19, tilbydes også social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger og andet sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko, vaccination mod influenza. Både for at beskytte personalet mod influenza, men også for at beskytte særligt udsatte borgere og patienter samt understøtte modstandsdygtigheden i sundheds- og plejesektoren.

Sundhedsstyrelsen gennemfører i efteråret en oplysningskampagne, der skal sikre, at så mange som muligt bliver opmærksomme på vaccinationstilbuddet.

 

 

Fakta om tilbud om influenzavaccination

Følgende grupper er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år
 • Personer, der lever med kroniske sygdomme som:
  • Kronisk lungesygdom
  • Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • Diabetes 1 eller 2
  • Medfødt eller erhvervet immundefekt
  • Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • Kronisk lever- og nyresvigt
  • Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Børn på 2-6 år
 • Personer med svær overvægt med BMI > 35
 • Førtidspensionister
 • Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza
 • Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

 Kilde: Sundhedsstyrelsen

 

Hvorfor tilbydes influenzavaccination til børn i alderen 2-6 år?

Formålet med at tilbyde gratis influenzavaccination til mindre børn er at forebygge sygdom, at mindske den generelle influenzasmitte i samfundet og at undgå unødig belastning af sundhedsvæsenet.

 • Børn rammes oftere af influenza end voksne, og det er ofte smitte blandt børn, som holder influenza i omløb i befolkningen.

 • Med anbefalingen om vaccination mod influenza til børn i alderen 2-6 år forventer vi derfor at kunne bremse influenzasmitten i samfundet markant. Samtidig vil influenzavaccination beskytte børnene selv og deres mindre søskende og ældre familiemedlemmer.

 • Hos langt de fleste børn er influenza en mild infektion med et ukompliceret forløb. Men en lille andel af de smittede børn kan få komplikationer i luftvejene i form af nedre luftvejsinfektioner eller forværring af astma.

 • Vaccinationen gives som næsespray, og børn, der ikke tidligere er vaccineret, skal have to doser med mindst fire ugers mellemrum.

 • Bivirkninger ved vaccination kan være tilstoppet eller løbende næse, hovedpine, feber, muskelsmerter og nedsat appetit. Risikoen for alvorlige bivirkninger, såsom allergiske reaktioner, er meget lille og på niveau med andre børnevaccinationer.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

 

Hvorfor tilbydes influenzavaccination til gravide i 2. og 3. trimester?

Gravide har øget risiko for komplikationer i forbindelse med influenza. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at gravide bliver vaccineret mod influenza, når de er mere end 12 uger henne.

 • Undersøgelser viser lavere sygelighed og dødelighed blandt nyfødte af vaccinerede mødre, da nyfødte er beskyttet af antistofferne i den første tid.

 • Internationale undersøgelser viser, at gravide i 2. og 3. trimester har øget risiko for komplikationer ved influenzasygdom som fx lungebetændelse, og i sjældne tilfælde kan komplikationerne føre til abort eller for tidlig fødsel.

 • Kilde: Sundhedsstyrelsen
Del artiklen med dine venner