Sundhedsstyrelsen fastholder: Danmark dropper vacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson

Sundhedsstyrelsen holder fast i at droppe vaccinerne fra Johnson & Johnson og AstraZeneca i det danske massevaccinationsprogram.

Det meddeler Sundhedsstyrelsen, efter at den har foretaget en ny vurdering af vaccinerne.

Efter gentagne forsinkelser i vaccinationskalenderen, som igen og igen udskød tidspunktet for, hvornår alle interesserede danskere ville blive færdigvaccineret, bad regeringen i slutningen af maj Sundhedsstyrelsen om at genvurdere brugen af de to vacciner. De blev hhv. 14. april og 3. maj droppet i massevaccinationsprogrammet på grund af risiko for sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og et lavt antal blodplader (også benævnt VITT).

Sundhedsstyrelsen har i sin nye vurdering af vaccinerne taget udgangspunkt i, hvordan situationen i Danmark er nu. Og efter en grundig opdatering af datagrundlaget og de faglige vurderinger fastholder Sundhedsstyrelsen sin vurdering.

”Ligesom ved de tidligere vurderinger har vi taget udgangspunkt i den aktuelle, danske kontekst. Konkret ser vi på, hvad der vil ske, hvis for eksempel gruppen af 30-34-årige kan blive vaccineret nu med vaccinen med Johnson & Johnson i stedet for at vente til, at de kan få en af de to mRNA-vacciner, som vi anbefaler," siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst. De to anbefalede vacciner er de to fra hhv. Pfizer/BioNTech og Moderna.

"Forebyggelsespotentialet ved fremskyndet vaccination har vi blandt andet vurderet i forhold til hvor mange indlæggelser for alvorlig sygdom, der kan forebygges. Dette har vi så holdt op med risikoen for at få alvorlige bivirkninger med store blodpropper og blodpladeforstyrrelser. Balancen mellem mulig gavn og mulige skadevirkninger er stadig ikke favorabel, også selv når vi i vores analyser indlægger forudsætninger, der skal trække i vaccinens favør. I vores opdaterede vurdering indgår også, at de mRNA-vacciner, som vi anbefaler, også har vist sig at være en del mere effektive i forhold til at forebygge sygdom og smitte, også i forhold til nye varianter,” siger hun. 

I den opdaterede vurdering har Sundhedsstyrelsen set på, om den eventuelle forebyggelsesgevinst ved at tilbyde Johnson & Johnson-vaccinen til de 30-34 årige allerede i juli vil opveje risikoen for mulige skadevirkninger i form af VITT. Men konkluderer efter opdaterede data fra både USA og EU samt vurderinger fra EMA og de amerikanske sundheds- og lægemiddelmyndigheder, at de to droppede vacciner med sikkerhed begge kan forårsage VITT-syndromet. Risikoen i forbindelse med Johnson & Johnson-vaccinen antages dog kun at være halvt så stor som ved AstraZeneca-vaccinen.

Baseret på tilgængelige data er der ikke holdepunkter for, at der er kønsforskel ift. risikoen for VITT, men det må generelt antages, at risikoen er større hos yngre end hos ældre.

Vaccinerne kan stadig tilbydes i den frivillige ordning, som selskabet Practio står for at administrere.

 

Emner: coronavaccine

Del artiklen med dine venner