Tilslutning til HPV-vaccination stiger

Tilslutningen til vaccinationsprogrammet mod HPV fortsætter med at stige, og det seneste år har et stigende antal 12-årige piger og drenge takket ja til vaccinen. Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.

Ifølge opgørelsen har 85 procent af pigerne og 82 procent af drengene fra årgang 2008 fået den første af i alt to HPV-vaccinationer i 2020. Samtidig har 42 procent af pigerne og 38 procent af drengene fået begge vaccinationer og er således nu færdigvaccinerede.

”Vi er utroligt glade for, at vi endnu en gang ser, at flere takker ja til tilbuddet om HPV-vaccination, specielt også i en tid med COVID-19 og nedlukninger i samfundet. Især det, at så mange drenge, som jo kun har været en del af programmet i halvandet år, har valgt at takke ja til tilbuddet, er meget glædeligt. Der er stadig lidt vej op til vores mål om, at 90 procent skal vaccineres, men vi nærmer os, og det er jeg utroligt glad for,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg på styrelsens hjemmeside.

HPV-vaccinen blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 2009, og siden da har alle piger mellem 12 og 18 år kunnet få vaccinen gratis. I 2019 blev tilbuddet udvidet til også at omfatte 12-årige drenge. I hele 2021 fortsætter tilbuddet om gratis HPV-vaccination desuden til unge mænd mellem 18 og 25 år, der har sex med andre mænd.

Tilslutningen er lavest i hovedstaden

Opdeles vaccinationsdækningen på landsdele, ses den højeste dækning for drenge på Fyn og i Vestjylland (84 procent), mens den for pigerne er højest på Fyn og i Øst-, Vest- og Sydjylland (86 procent). Dermed er Nordjylland faldet lidt bagefter siden den seneste opgørelse, hvor vaccinationsdækningen hos begge køn var højest i denne landsdel. For begge køn er tilslutningen lavest i København by, hvor den ligger på 77 procent for drengenes vedkommende og 79 procent for pigernes. Dette har længe været tilfældet for pigerne, og det kommer derfor ikke som nogen overraskelse for SSI, at tilslutningen blandt drengene også ligger lidt lavere her end i resten af landet.

Opdeles dækningen på kommuneniveau, er andelen af HPV1-vaccinerede højest hos pigerne de fleste steder, men i 17 ud af 98 kommuner er tilslutningen højest blandt drengene. Det gælder i kommunerne Albertslund, Billund, Brøndby, Dragør, Fanø, Furesø, Gladsaxe, Haderslev, Herning, Holbæk, Hørsholm, Lejre, Læsø, Rødovre, Stevns, Svendborg og Ærø.

Emner: HPV-vaccination

Del artiklen med dine venner