Personen på billedet har ikke direkte noget med artiklen at gøre.

Efter 180.000 corona-vaccinationer: Så mange bivirkninger er nu indberettet

Over 180.000 borgere i Danmark er nu vaccineret mod covid-19 med BioNTech/Pfizers-vaccine. Heraf har over 30.000 fået anden dosis og er dermed færdigvaccineret. Lægemiddelstyrelsen har frem til 26. januar 2021 modtaget 1.917 indberetninger om formodede bivirkninger ved vaccinen, hvoraf 475 er behandlet.

De fleste bivirkninger er ikke-alvorlige og kendte. Herudover er der 10 tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner og 12 dødsfald. Det er dog mindre sandsynligt, at dødsfaldene har en  sammenhæng med vaccinen, og det er overvejende sandsynligt, at dødsfaldene skyldes andre forhold.

Det skriver Lægemiddelstyrelsen i en opdatering.

Et dødsfald omhandler en svært syg borger, som blandt andet havde svær lungesygdom. Borgeren var tillige påvirket af psykisk sygdom og modsatte sig behandling af lungesygdommen. Borgeren døde efter forværring af lungesygdommen. De ni øvrige dødsfald drejede sig alle om ældre, sygdomssvækkede borgere.

Chef i Lægemiddelstyrelsen, Tanja Erichsen, har tidligere sagt, at det er forventet, at der vil blive indberettet dødsfald efter vaccinationer, fordi det er de ældre og svageste, der vaccineres først.

"Det betyder ikke nødvendigvis, at dødsfaldene skyldes vaccinen. Man skal altid afveje risikoen for vaccinebivirkninger overfor risikoen for at blive syg, hvis man ikke vaccineres. For skrøbelige borgere kan begge dele have alvorlige konsekvenser," siger hun.

Indberetningerne er fordelt over alle voksne aldersgrupper, og ingen af de behandlede indberetninger omhandler formodede bivirkninger efter 2. vaccination. Der er også modtaget syv indberetninger om Modernas vaccine, som ikke har været så meget brugt. Alle syv indberetninger er ikke-alvorlige og omhandler hovedsageligt kendte milde, forbigående bivirkninger som f.eks. smerte ved indstiksstedet, utilpashed, kvalme, opkastning og muskelsmerter.

De fleste indberettede formodede bivirkninger for Pfizer/BioNTechs vaccine er også ikke-alvorlige og omhandler hovedsageligt kendte bivirkninger som f.eks. smerte ved indstiksstedet, hovedpine, utilpashed og feber.

Der er også som forventet indberettet formodede bivirkninger i form af allergiske reaktioner. 29 er vurderet relateret til vaccinen, og alle var forbigående. I 22 tilfælde krævede reaktionerne behandling og efterfølgende observation af personalet på vaccinationsstedet eller i andet regi. For andre medførte symptomerne en kort indlæggelse til observation på hospitalet

Lægemiddelstyrelsen har foreløbig vurderet, at der i 10 tilfælde er tale om egentlige anafylaktiske reaktioner. Alle var forbigående.

Lægemiddelstyrelsen følger udviklingen af anafylaksi nøje i samarbejde med EMA og andre lægemiddelmyndigheder i EU og globalt, skriver styrelsen. Det er Lægemiddelstyrelsens foreløbige vurdering, at anafylaktiske reaktioner forekommer lidt hyppigere end forventet.

Emner: corona coronavaccine

Del artiklen med dine venner