Foto: Region Nordjylland

Kæmpe tilslutning til covid-19-vaccine på plejecentre

Første runde af covid-vaccinationerne på landets plejecentre bliver færdig i dag, fredag, og det tegner til, at tilslutningen til vaccinen er særdeles høj. Det viser, at det var rigtigt af myndighederne at undlade at bruge tvangsbestemmelserne i epidemiloven, mener Ældre Sagen. Alzheimerforeningen opfordrer kommunerne til at sørge for, at vaccinationerne bliver ordentligt dokumenteret, så der er styr på samtykke. 

I disse timer får de sidste af landets i alt cirka 40.000 plejehjemsbeboere tilbuddet om at få den første dosis af vaccinen mod covid-19. Selv om tallene endnu ikke er endelig opgjort, så ser det ud som om, at tilslutningen til vaccinen blandt beboerne er særdeles høj. Fra Region Nordjylland, som blev færdige med den første vaccinationsrunde i går, torsdag den 7. januar, er meldingen således, at 95 procent af beboerne har takket ja til at blive vaccineret. I Region Midtjylland er tilslutningen ikke opgjort, men tidligere på ugen sagde regionsrådsformand Anders Kühnau i en pressemeddelelse, at op imod 100 procent havde taget imod tilbuddet om en vaccine mod coronavirussen.

Sundhedsloven gælder

Selv om der i den nuværende epidemilov er hjemmel til at bruge tvang i forbindelse med vaccinationer, så har myndighederne valgt, at det er Sundhedslovens almindelige bestemmelser om samtykke, som skal bruges, når det gælder covid-19-vaccinen. Det vil sige, at borgeren skal informeres om risiko for komplikationer og bivirkninger ved vaccinationerne, og der påhviler sundhedspersonen, som er ansvarlig for vaccinationen, at sikre, at der indhentes informeret samtykke forud for vaccination.

Hos borgere med varigt nedsat psykisk funktionsevne, f.eks. demente, der ikke er i stand til at overskue konsekvenserne af deres handlinger, skal sundhedspersonalet i den konkrete situation tage stilling til, om der er andre, der på borgerens vegne kan give informeret samtykke - f.eks. pårørende eller værge. Det kaldes også stedfortrædende samtykke. Har den demente ikke pårørende eller værge, så kan man indlede behandlingen - altså vaccinationen - hvis en anden sundhedsperson med faglig indsigt på området, og som ikke tidligere har deltaget i behandlingen af den pågældende person, tilslutter sig. Samtykket registreres i personens journal. 

Tilslutning på 98 procent

I Københavns Kommune er man allerede færdige med at vaccinere alle cirka 3.400 beboere på byens 44 plejecentre. Her oplyser Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at man regner med at komme op på en tilslutning på 98 procent. Pt. ligger den på omkring 82 procent, men det skyldes, at der er cirka 17 procent, som har været syge eller sløje (ikke nødvendigvis med corona) og ikke har kunnet blive vaccineret i første runde.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen beskriver i en mail til Sundhedspolitisk Tidsskrift processen med covid-19-vaccinerne, som den er foregået i Københavns Kommune, og det er nogenlunde den samme, som er brugt i landets øvrige kommuner:

“Der er skriftligt orienteret pårørende/værger, medarbejdere og beboere på forhånd og indsamlet alles interessetilkendegivelse. Der er først givet endeligt samtykke i forbindelse med selve vaccinationen, hvor lægen spørger den enkelte. Det er lægens ansvar at indhente det mundtlige samtykke i vaccinationssituationen."

I Københavns Kommune er det den pårørende/værgen, der for borgere, der ikke kan varetage egne interesser, tager stilling til, om vaccinationen ønskes – det gælder også, når man normalt vaccinerer for influenza. Vaccination bliver ikke gennemført, hvis den demente modsætter sig, og ifølge Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er reglerne omkring covid-19-vaccinen fuldstændig som ved alle andre vacciner.

Ældre Sagen: Ingen problemer

Fremgangsmåden har tilsyneladende fungeret godt. Hos hverken Ældre Sagen eller Alzheimerforeningen har man indtil videre hørt om problemer med samtykke - på trods af, at det er gået rigtigt stærkt med vaccinationerne her i de seneste par uger. 

"Vi kan ikke vide det med sikkerhed, da beboeren ikke selv vil være i stand til at kontakte os, og det kan være svært for de pårørende at vide, hvordan vaccinationen har fundet sted. Eftersom vi ikke har hørt noget, så er der noget, der tyder på, at man har brugt rigtige tiltag. Med det mener jeg, at man haft fokus på den socialpædagogiske indsats, som gør, at de ældre - og især dem med demens - bliver forstået i forhold til den frygt, som de eventuelt kunne have. Deres aktive medvirken og accept af vaccinationen er vigtig,” siger Louise Kambjerre Scheel, jurist og seniorkonsulent hos Ældre Sagen.

Ifølge hende bekræfter den store tilslutning på plejecentrene den positive indstilling, der er til vacciner, og hvorfor tvangsbestemmelserne netop ikke er nødvendige, og at man på plejecentrene kan komme rigtigt langt med de rette socialpædagogiske indsatser.

Alzheimerforeningen: Lav aftaler med de pårørende

Hos Alzheimerforeningen glæder direktør Nis Peter Nissen sig også over den høje tilslutning til vaccination på plejecentrene. 

“Vi tænker, at det er foregået ordentligt, og så må vi efterfølgende se, hvis der har været situationer, hvor det ikke har været i orden. Det skal jo i givet fald fremgå af patientjournalen, og hvis det viser sig, at der er nogle problemer, så må Styrelsen for patientsikkerhed se på det”, siger Nis Peter Nissen. 

Han kommer med et par opfordringer til kommunerne. 

“Det gælder om, at der er så stor tryghed og tillid og varme og kærlighed i vaccinationssituationen, så en beboer med demens bliver beroliget og accepterer. Derfor vil jeg gerne appellere til kommunerne om at lave aftaler med de pårørende, så de kan være der for deres nærmeste - både under vaccinationen, men også helt generelt i denne svære tid. Selv om nogle kommuner har gjort det mere vanskeligt end nødvendigt for pårørende at besøge deres kære, så er det altså stadig tilladt for den nærmeste pårørende at komme på plejecentrene, og de kan være en uvurderlig hjælp lige nu,” siger Nis Peter Nissen.

Dokumentationen skal være i orden

Han peger også på, at det er afgørende, at man på plejecentrene sørger for at dokumentation og registrering er i orden. 

“Nogle mener, at der er alt for meget registrering og dokumentation i ældreplejen. Det er ikke rigtigt. Tværtimod halter det med dokumentationen flere steder. Det er helt afgørende, at dokumentationen er i orden, og at man i kommunen ved, hvem der er de pårørende eller værge, hvad der er skrevet af behandlingstestamenter og om der er en fremtidsfuldmagt. Vaccinerne har en kort levetid, og derfor er der ikke tid til at rende rundt og finde lapper, hvor man har lavet hurtige noter. Tiden skal bruges på at vaccinere og hjælpe sårbare mennesker på plejehjemmene, som ikke kan klare sig selv,” siger Nis Peter Nissen. 

Emner: corona

Del artiklen med dine venner