Forskergruppen bag "Helbred i Midt". Fra venstre: Lasse Bjerg Hansen, Annelli Sandbæk, Else-Marie Dalsgaard og Kasper Norman. Foto: Claus Hastrup, Steno Diabetes Center Aarhus.

Stor måling af helbred og kronisk sygdom i Region Midtjylland

Mere end 90.000 borgere i Region Midtjylland er inviteret til at deltage i et stort forskningsprojekt om helbred og kronisk sygdom. Et spørgeskema udsendt af Danmarks Statistik på vegne af Steno Diabetes Center Aarhus skal give ny viden om, hvad kronisk sygdom betyder for den enkeltes liv. Målet er bedre og mere målrettet forebyggelse og behandling.

Diabetes, hjertesygdom og KOL. De fleste kender nogle, der har en kronisk sygdom. Faktisk lever to ud af tre voksne midtjyder med en eller flere kroniske sygdomme.

Mens nogle ikke oplever de store gener i hverdagen, er andre stærkt belastet af deres sygdom.

"Vi ved, at mange har kronisk sygdom, men vi ved ikke ret meget om, hvordan det påvirker den enkeltes liv og hverdag. Det skal vi blive klogere på, hvis vi skal blive bedre til at hjælpe borgere med kronisk sygdom," siger Annelli Sandbæk, enhedschef ved Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital, i en pressemeddelelse.

Derfor inviterer Steno Diabetes Center Aarhus nu cirka 90.800 borgere over 18 år i Region Midtjylland til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om deres fysiske og psykiske helbred. Invitationen sendes til folks e-boks.

 

Undersøgelsen er en del af forskningsprojektet "Helbred i Midt", som skal bidrage til at forbedre den måde, vi opsporer og behandler kroniske sygdomme og forebygger følgerne af dem.

Det er den hidtil største måling i Region Midtjylland af, hvordan det opleves at leve med kronisk sygdom.

"Hvis vi skal forstå, hvordan det er at leve med kronisk sygdom, skal vi også vide noget om, hvordan det er at leve uden. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt - både med og uden kendt sygdom - svarer på spørgeskemaet," siger Annelli Sandbæk.

Bedre og mere målrettet hjælp

Den nye viden fra undersøgelsen skal gives videre til behandlere i almen praksis, i kommuner og på hospitaler - og derigennem komme borgere med kronisk sygdom til gavn.

"Vi skal klæde behandlere på til endnu bedre at forstå, hvad borgere med kronisk sygdom har brug for hjælp til. På den måde kan vi målrette vores indsats og udvikle relevante behandlingstilbud til den enkelte borger," siger Annelli Sandbæk.

"Med undersøgelsen forventer vi at få en bredere forståelse for, hvad der fylder i et liv med kronisk sygdom. Den viden skal vi tage med ombord, når vi skal hjælpe den enkelte borger med kronisk sygdom med at få et godt liv."

 

Hvad er kronisk sygdom?

En kronisk sygdom er en langvarig sygdom eller et sygdomsforløb, som udvikler sig langsomt. Kronisk sygdom kan være karakteriseret ved:

at tilstanden er vedvarende
at sygdommen har blivende følger
at der er forandringer, som ikke kan bedres
at der er behov for rehabilitering
at der er behov for langvarig behandling eller pleje.

 

To ud af tre voksne i Region Midtjylland lever med kronisk sygdom

I Region Midtjylland lever 2 ud af 3 voksne borgere med en eller flere kroniske sygdomme. Eksempelvis har:

Ca. 53.000 diabetes
Ca. 70.000 astma
Ca. 44.000 KOL
Ca. 60.000 leddegigt
Ca. 199.000 slidgigt
Ca. 135.000 diskusprolaps og andre rygsygdomme
Ca. 41.000 knogleskørhed
Ca. 177.000 forhøjet blodtryk
Ca. 30.000 blodprop i hjertet eller blodprop/hjerneblødning i hovedet
Ca. 30.000 kræft
Ca. 150.000 migræne
Kilde: "Hvordan har du det? 2017", Defactum, Region Midtjylland

 

Del artiklen med dine venner