Rettigheder. Viden. Inspiration


Billede fra en operation på Rigshospitalet, optaget gennem OR Black Box.

Rigshospitalet tester en sort boks på operationsstuen

Alle fly i verden har det; en sort boks, der optager lyd, registrerer hændelser og opbevarer data, som kan tages frem, hvis noget går galt. Nu tester Rigshospitalet som det første hospital i Skandinavien en sort boks på operationsstuen for at undersøge, om den kan øge patientsikkerheden og mindske forstyrrelser.

Den sorte boks er specialdesignet til operationsstuer og kaldes OR Black Box. Netop på operationsstuer er der et helt særligt behov for læring. Operationsstuen er et komplekst højrisikoområde. Forskning viser, at ca. 40-55 peocent af alle medicinske komplikationer sker her. Forskning tyder desuden på, at der under en almindelig operation er forstyrrelser helt op til hvert 40. sekund. De mange forstyrrelser er ikke nødvendigvis et problem, men med OR Black Box’en får forskerne mulighed for at undersøge dette på en helt ny måde - uden at det er personspecifikt. 

I spidsen for projektet står en projektgruppe fra Juliane Marie Centret på Rigshospitalet under ledelse af professor Jette Led Sørensen og projektansvarlig afdelingslæge Jeanett Strandbygaard. De forklarer, at projektet er banebrydende, både teknologisk og i forhold til patientsikkerhed og læring på operationsstuen:

"Vi bruger i dag primært enkeltstående retrospektive analyser fra hændelser på operationsstuen til at lære af. Med OR Black Box’en får vi en helt ny form for tidstro big data fra operationsstuen, der indeholder både data fra selve operationen, data fra apparaturet og data fra forstyrrelser og afbrydelser på stuen, der kan kobles med personalets anonyme interaktion undervejs," forklarer Jeanett Strandbygaard.

"Denne store mængde data, der anonymiseres ved hjælp af den sorte boks, vil kunne hjælpe os med at undersøge sammenhænge, finde tendenser og derved få en helt anden forståelse for årsagssammenhænge på operationsstuen. Vi håber, at vi med dette projekt kan bidrage til at mindske komplikationerne under operationerne og skabe de mest optimale forhold på stuen for både personalet og patienten," understreger Jeanett Strandbygaard.

Den sorte boks er installeret på en gynækologisk-obstetrisk operationsstue på Rigshospitalet, og overlæge Mikkel Rosendahl fra Gynækologisk Afdeling er en af de første, der har opereret på stuen, mens den var tændt. Han er begejstret for projektet og ser mange muligheder i projektet i forhold til optimering og forbedring af arbejdsgange:

"Jeg mener, at den sorte boks på operationsstuen har flere ret unikke styrker: For det første har vi mulighed for at kortlægge livet på en operationsstue. Ved hjælp af de algoritmer, der er, kan man klarlægge, om der er uhensigtsmæssige arbejdsgange, elementer, der forstyrrer unødigt eller i værste fald er medvirkende til – eller ansvarlige for – en alvorlig hændelse. Dernæst kan man se på, om der er arbejdsgange, der kan optimeres. Hvis vi altid venter på kirurgen, portøren, anæstesien eller andet, har man mulighed for at sætte ind der og optimere den proces til alles fordel," siger han.

"Der er noget helt unikt i, at alle operationer optages, anonymiseres og gemmes i en periode. Det betyder, at hvis det viser sig, at der er opstået en komplikation, kan vi gå tilbage og se ’filmen’ igennem og eventuelt identificere årsagen. Det er en ret enestående mulighed for at lave en målrettet indsats for at minimere, at det sker igen," understreger Mikkel Rosendahl.

Forskningsprojektet forventes afsluttet i 2023.Fakta: En avanceret black box - særligt designet til operationsstuen

  • Den black box, der testes, OR-Black Box, indsamler store mængder data fra operationsstuen. Både lyd, interaktion mellem personalet samt data som temperaturen i rummet, lydniveauet, forstyrrelser, telefonopkald og andre former for interaktion og aktivitet på stuen. Alt dette optages via fire kameraer og to mikrofoner i loftet på operationsstuen.
  • Data fra patientens operation, dvs. puls, blodtryk og selve operationen registreres også automatisk i den sorte boks. På denne måde kan alle data sammenstilles, og det bliver muligt se på helheden og alle data sammen - frem for som adskilte dele.
  • De indsamlede big data anonymiseres og krypteres og samles i en database, hvorfra forskerne kan undersøge og analysere hændelser og sammenhænge mellem fx forstyrrelser på stuen, afbrydelser og komplikationer for patienten i forbindelse med operationen.
  • Dataindsamlingen sker i samarbejde med internationale hospitalsorganisationer fra bl.a. Holland, Canada og USA. På den måde bruges den fælles datamængde til at udvikle fremtidige algoritmer, der kan bidrage til den kirurgiske beslutningstagning på en operationsstue og dermed sikre højest mulige kvalitet inden for kirurgi. https://www.surgicalsafety.com/
  • Målet ikke er at finde personfejl eller at pege fingre af nogen, men at se på operationsstuen og det, der sker, som en helhed. Det er de organisatoriske sammenhænge, der er i fokus for eventuelle justeringer, understreger forskerne.
  • Både patienterne og alt medvirkende personale skal give tilsagn til at medvirke i projektet, før der tændes for den sorte boks. Alle videoer og optagelser krypteres og anonymiseres, så de ikke er personhenførbar, og originaloptagelserne slettes efter 30 dage. Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komite og Videnscenter for Datasikkerhed.
    Kilde: Rigshospitalet
Del artiklen med dine venner