Modstridende resultater i tre studier om covid-19 risiko og sclerose-behandlinger

I tre studier har forskere undersøgt sammenhængen mellem covid-19 og de sygdomsmodificerende sclerosebehandlinger, men i forhold til anti-CD20 antistofbehandlingerne Ocrevus (ocrelizumab) og rituximab har de fundet modstridende resultater. 

Indtil videre flagrer spørgsmålet i vinden, for forskerne kan ikke forklare de forskelle, de finder. 

Coronasmittede MS-patienter i anti-CD20 antistofbehandling udvikler oftere alvorlig covid-19 end MS-patienter i andre typer sygdomsmodificerende behandling. Den effektive depletion af B-celler gør tilsyneladende patienterne sårbare for virusset, antyder et omfattende multicenter-register- og kohortestudie fra MS Global data Sharing Initiative, som blev præsenteret ved en covid-19-session i forbindelse med årets virtuelle version af ECTRIMS. 

To andre resultater, som blev præsenteret ved samme session viser imidlertid ikke nogen sammenhæng mellem anti-CD20-behandlingerne og alvorlig covid-19, og da ingen af forskerne kan forklare de modstridende resultater, er der indtil videre sået tvivl om forholdet mellem de B-celledepleterende lægemidler og Covid-19. 

Uoverensstemmelser mellem resultater

“Uoverensstemmelsen mellem vores resultater og de andre studier kan måske skyldes forskel i antallet af deltagere, at vi anvender forskellige mål og andre forskelle i kohorterne (forsøgsgrupperne, red.", men der er evidens i litteraturen for, at disse behandlinger er forbundet med mere alvorlig covid-19 sygdom,” sagde ph.d. Steve Simpson-Yap, The University of Melbourne.

Studiet fra MS Global Data Sharing Initiative omfatter klinisk data fra i alt 1.540 MS-patienter 21 lande i hele verden, blandt andet Danmark. 

Analyserne viser, at høj alder, høj EDSS og progressiv MS var forbundet med øget risiko for alvorlig covid-19, men også, at patienter, som fik en af de to anti-CD20 antistofbehandlinger Ocrevus (ocrelizumab) og rituximab oftere blev indlagt, kom i intensiv behandling og fik brug for ilt sammenlignet med patienter i behandling med Tecfidera (dimethyl fumerat) eller Tysabri (natalizumab) og med  alle andre sygdomsmodificerende behandlinger under et. Forskellen ses både i den samlede gruppe af MS-patienter med covid-19 og i gruppen af patienter med bekræftet ocvid-19, mens studiet ikke viser nogen sammenhæng mellem anti-CD20-behandlingerne og coronadødsfald. 

Samme resultat ses imidlertid hverken i en opgørelse af sammenhængen mellem sygdomsmodificerende MS-behandling og graden af covid-19-sygdom i Frankrig eller i nye data fra Roche.

Risikofaktorer de samme for MS-patienter

De franske resultater blev præsenteret af Celine Louapre, Pitié-Salpêtrière Hospital, Paris, og hendes data, som stammer fra 405 MS-patienter viser, at risikofaktorerne ved covid-19 er de samme for MS-patienter, som for den generelle befolkning, nemlig alder, fysisk svækkelse, hjertekarproblemer og overvægt, mens behandling med immunmodulerende behandling var forbundet med lavere risiko for alvorlig covid-19. 

“De forskellige resultater kan hænge sammen med, at vi har forskellige populationer. Dels fordi patienter på anti CD20-antistofbehandling i Frankrig generelt er patienter med mere aggresiv MS, og patienter med progressiv MS, som får rituximab off label. De er samtidig ældre i forhold til patienter i de andre behandlinger. selv hvis det tages med i betragtning og justeres i multivariable modeller, er jeg ikke sikker på, at kohorterne kan sammenlignes,” siger Celine Louapre om de forskellige resultater. Hun siger samtidig, at Ocrevus i modsætning til andre lande kun har været på markedet i et år i Frankrig, og derfor kan populationerne i andre lande have været eksponeret for behandlingen i længere tid. 

“Det er nok vigtigt at se på populationerne og deres baggrund, hvis man vil finde en forklaring, og så kan det også være værd at se på, hvordan man har defineret alvorlig covid-19 ” siger hun.

Hos Roche afviser man teorien om, at længerevarende behandling med Ocrevus (ocrelizumab) kan være forbundet med en øget risiko for alvorlig covid-19. Pr 31. juli i år har mere end 170.000 MS-patienter været i behandling med ocrelizumab, og læge Richard Hughes præsenterede ved covid-19-sessionen Roches data for de 307 tilfælde af enten formodet eller bekræftet covid-19. Og konklusionen her er, at der ikke ses en øget risiko for covid-19 i forbindelse med behandlingen. 

“Blandt patienterne ser vi kun 51 formodede eller bekræftede tilfælde, hvilket svarer nogenlunde til forekomsten i baggrundsbefolkningen, og vi ser ingen sammenhæng mellem covid-19 og hvor længe patienterne har været i behandling med Ocrevus. Det er data af høj kvalitet, og vi har fulgt patienterne i lang tid,” siger han.

“Vi ser, at respiratorisk sygdom, metabolsk sygdom og hjertekarsygdom, er forbundet med alvorligere covid-19, og når man ser på de modstridende datasæt, tror jeg, at det er vigtigt at holde styrker og svagheder ved de forskellige typer data for øje. Der er velkendte problemer med real world data, men det er godt, at der kommer mere og mere data, så vi forhåbentlig kan nå frem til en konklusion. Det ville være godt at kende de forskellige analysemetoder, for lige nu er det svært at se, hvorfor disse diskrepanser opstår,” sagde dr. Fontourp.

Emner: ectrims20

Del artiklen med dine venner