Rettigheder. Viden. Inspiration


Jesper Fisker og Anne Kaltoft.

Patientforeninger om nye ulighedstal: Regeringen må handle nu

Det er helt uacceptabelt, at den sociale ulighed i sundhed vokser, som Sundhedsstyrelsen dokumenterer i en ny statusrapport, som udkom onsdag.

Det siger Jesper Fisker, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse, og administrerende direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft. De opfordrer regeringen til at handle nu.

"Det kan jo ikke være rigtigt, at det er længden på uddannelsen, størrelsen på pengepungen, og hvor hårdt man evner at slå i bordet, der skal afgøre, om man skal leve eller dø af kræft. Det skal rettes op – og det vil forhåbentligt ske nu," siger Jesper Fisker til Kræftens Bekæmpelse.

Kræftens Bekæmpelses tal viser, at over en femårig periode ville mere end 11.000 flere kræftpatienter overleve, hvis alle klarede sig lige så godt som de bedst stillede.

"Det kan vi som velfærdssamfund ikke være bekendt. Det er mit håb, at regeringen med den nye rapport under armen vil sætte turbo på indsatsen," siger Jesper Fisker.

Han mener, at der er behov for, at regeringen engagerer ministerier, regioner, kommuner og alle gode kræfter i civilsamfundet til en fælles kamp mod uligheden. Kræftens Bekæmpelse har med initiativet "Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed" sammen med Danske Regioner og KL og 40 organisationer taget hul på arbejdet, men der er behov for et massivt politisk engagement, siger han.

"Der er behov for en større og mere systematisk forebyggelsesindsats. En forebyggelsesplan med klare målsætninger for blandt andet en mindskelse af uligheden på alle sygdomsområder," siger Jesper Fisker, som også mener, at sundhedsvæsenet på visse områder forstærker den ulighed, der allerede er skabt i samfundet.

På hjerteområdet viser de nye tal, at der ingen større ændringer er i uligheden i sundhed i de seneste 10 år. I kommunerne med den højeste dødelighed af hjerte-kar-sygdom dør næsten dobbelt så mange af hjerte-kar-sygdom, sammenlignet med kommunerne med den laveste dødelighed af hjerte-kar-sygdom.

"Det tragiske er, at der heller ingen aktuelle politiske planer er, som ser ud til for alvor at kunne reducere den sociale ulighed," siger Anne Kaltoft til Hjerteforeningen.

Sundhedsstyrelsen konkluderer ud fra rapporten, at ulighed i sygdom og sundhed allerede starter tidligt i livet og opfordrer derfor til, at ”fokus på social ulighed i sundhed starter allerede tidligt i livet”.

"Den sociale arv slår igennem på sundheden. Der er stor social ulighed på børnesundheden, og mange undersøgelser har peget på at det forfølger børnene hele livet igennem," siger Anne Kaltoft, som opfordrer til fortsat øget fokus på forebyggelse af sygdom også hos de yngste årgange.

ulighed

Del artiklen med dine venner