Forskere stiller skarpt på børnevaccinationer

Hvilken samfundsmæssig effekt har børnevaccinationsprogrammer egentlig? Og hvilket fordele har vaccinerne og den forskning, der ligger bag dem?

Det er nogle af de spørgsmål, som forskere fra VIVE er i fuld gang med at finde svarene på, efter at de forrige år fik 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til projektet. Lige nu er de i gang med dataindsamlingen, men forventer, at undersøgelsen er klar til præsentation i 2022.

Bag undersøgelsen ligger den kendsgerning, at der generelt er stor tilslutning til børnevaccinationsprogrammet blandt danske forældre, lige som der løbende forskes i at videreudvikle vaccinerne. Men helt generelt ved forskerne endnu kun lidt om, hvilke personlige og samfundsøkonomiske effekter programmet har, både på kort og lang sigt, lige så lidt som de kender potentialet i at forbedre vaccinationsprogrammet gennem forskningen.

Det overordnede formål med projektet er således at indkredse den værdi, som forskning i vacciner har for samfundet – og hvilke barrierer der står i vejen for, at disse værdier realiseres. I processen vil forskerne både trække på registerdata og interview om børnevaccinationsprogrammet og dets konsekvenser. Og metoden vil inkludere tre arbejdspakker, hvor man i den ene ser på, hvordan programmet påvirker helbred og akkumulationen af human kapital over tid, i den anden hvordan tilslutningen til programmet er i befolkningen på tværs af forskellige socioøkonomiske grupper, og i den tredje hvordan programmet implementeres i sundhedssektoren.

Resultaterne af den omfattende undersøgelse skal bruges til at vurdere det samfundsmæssige afkast af fremtidige investeringer i vaccineforskning, samt til at identificere de udfordringer der kan forventes i forhold til at realisere disse afkast.  

Projektet er hovedsageligt placeret hos VIVE, men der samarbejdes med en række nationale og internationale forskere fra Statens Serums Institut og fra Sverige, USA og Canada.

 

 

Fakta: Det danske børnevaccinationsprogram

3 mdr. difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV-1
5 mdr. difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2 og PCV-2
12 mdr. difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3 og PCV-3
15 mdr. MFR 1 
4 år MFR 2 
5 år difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination
12 år HPV 1 og 2

Tetanus: Mod stivkrampe 

Hib: Meningitis og strubelågsbetændelse forårsaget af bakterien Haemophilus influenzae type b 

PCV: Meningitis og blodforgiftning forårsaget af pneumokokbakterien Streptococcus pneumoniae

MFR: Mæslinger-fåresyge-røde hunde

 

 

Relaterede artikler

Emner: børnevaccinationsprogram vaccination

Del artiklen med dine venner