"Det er overraskende for os, at en lungebetændelses påvirkning af hjertet har så stor indflydelse, som det ser ud til ved COVID-19," siger Tor Biering-Sørensen.

Forskning: 80 procent af indlagte patienter med COVID-19 har tegn på påvirket hjertefunktion

I et ’fast track’ forskningsprojekt i Østdanmark har man ved hjælp af  ultralydsundersøgelse af hjertet og måling af biomarkører undersøgt COVID-19-patienters hjertefunktion ved indlæggelsen. Omkring 80 procent af dem viste tegn på påvirket hjertefunktion og var dermed i risiko for at udvikle et særligt kompliceret forløb. Læge og forskningsleder kalder de foreløbige resultater af studiet for ’overraskende’.

Forskere fra Herlev og Gentofte Hospital indledte i marts forskningsprojektet – en undersøgelse af, om ultralydsundersøgelse af hjerte og lunger kan forudsige hvilke patienter smittet med COVID-19, der er i særlig risiko for at udvikle akut respiratorisk svigt, at blive indlagt på intensivafdeling eller gennemgå anden akut forværring under indlæggelse med COVID-19.

De foreløbige resultater er nu gjort op – og indtil videre har 174 patienter været inkluderet i studiet, hvor de blandt andet har fået scannet deres hjerte, målt biomarkører og infektionstal. Ultralyds-undersøgelsen af hjertet og hjerte-biomarkørerne kan påvise, om hjertet er påvirket. Det fortæller Tor Biering-Sørensen, som er læge på Herlev- Gentofte Hospital og forskningsleder på projektet.

”Resultaterne tyder på, at de, der har påvirket hjertefunktion - og det er op mod 80 procent - er i særlig høj risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb, hvor de har behov for højt ilttilskud og i værste tilfælde intensiv behandling.”

Resultaterne viser også, at hvis patientens hjertefunktion var påvirket ved indlæggelsen og vedkommende desuden havde et højt infektionstal, så var der over 70 procent risiko for, at patienten skulle have intensiv iltbehandling eller respiratorbehandling senere i forløbet. Og omvendt, hvis hjertet ikke var påvirket og infektionstallet lavt, så var risikoen for at få behov for intensiv behandling minimal.

”Man kan sige, at resultatet underbygger allerede eksisterende teorier om, at hjertet er i risiko for at blive påvirket ved en alvorlig virusinfektion. Men det er overraskende for os, at en lungebetændelses påvirkning af hjertet har stor indflydelse, som det ser ud til ved COVID-19. Dertil kommer, at det også er overraskende, at hjertefunktionsundersøgelsen kombineret med blodprøven giver så tydeligt et fingerpeg om hvilke patienter, der er i øget risiko for at kræve intensiv behandling,” siger Tor Biering-Sørensen.

Studiet kan ikke slå fast, om det skyldes, at de patienter, der er undersøgt, har haft en uerkendt hjertesygdom, som så giver problemer, når de rammes af coronainfektionen - eller om det er COVID-19-infektionen alene, der påvirker hjertefunktionen.

Forskningsprojektet fortsætter - og senere vil forskerne offentliggøre yderligere resultater. Studiet vil eksempelvis give et indblik i, om og hvordan infektionen i givet fald påvirker hjertet på længere sigt. Alle patienter inkluderet i forskningen vil få foretaget en grundig hjerteundersøgelse når infektionen er overstået.

Emner: corona

Del artiklen med dine venner