”Nu får vi et bedre fælles sprog omkring funktionelle lidelser, og det vil være en fordel både for patienterne og for registrering og forskning på området," siger Helene Probst.

Læger vejledes: Funktionelle lidelser får nye diagnosekoder

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning til brug af nye koder for funktionelle lidelser.

Sundhedsstyrelsen skriver, at de nye koder skal bidrage til mindre stigmatisering, mere viden og til at skabe grundlag for mere tydelig kommunikation og bedre forskning.

På de sociale medier modtages diagnosekoderne dog ikke positivt af nogle af de aktivistiske patienter, som i debatter på Facebook med adskillige hundrede indlæg bl.a. kalder den nye vejledning en gang rod. Og at Sundhedsstyrelsen stadig ikke anerkender brugen af diagnosekoden G93.3 til sygdommen ME, som Folketinget ellers sidste forår besluttede skulle ske.

Funktionelle lidelser er af flere patientgrupper blevet kritiseret for at være en 'skraldespandsdiagnose', som lægerne ikke tager alvorligt. Klassifikationen har betydet, at udredning og behandling af ME har været forankret i psykiatrien. 

Sundhedsstyrelsen ønsker ellers med de nye diagnosekoder at gøre det tydeligt, at der ikke er tale om enten fysisk eller psykisk sygdom. De nye koder for funktionelle lidelser er derfor placeret i afsnittet "DR68 – Andre generelle symptomer og abnorme fund" i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS) og dermed ikke placeret i hverken det kapitel, der relaterer sig til det psykiatriske område eller kapitler, der omfatter konkrete organsystemer.

Forskellige diagnoser

Patienter med funktionelle lidelser har en eller flere fysiske symptomer, som påvirker funktionsniveauet og livskvaliteten. Der har hidtil være uensartet brug af de forskellige diagnosekoder, og det har medvirket til at patienter har oplevet at få forskellige diagnoser fra forskellige læger for det samme helbredsproblem, og det har også været svært at finde en diagnose til patienter, som har flere forskellige symptomer på samme tid.

”Nu får vi et bedre fælles sprog omkring funktionelle lidelser, og det vil være en fordel både for patienterne og for registrering og forskning på området. Samtidig understreger vi, at funktionelle lidelser skal forstås ud fra en bred sygdomsopfattelse, som inddrager både biologiske, psykologiske og sociale faktorer, og vi kan forhåbentlig få en kodepraksis der understøtter det. Vi ønsker at skabe fundament for mere viden og vi ønsker at  modvirke fordomme og stigmatisering af patienterne”, siger centerchef Helene Probst.

For at sikre, at de nye koder bliver brugt, og at de bliver brugt korrekt har Sundhedsstyrelsen lavet en vejledning til sundhedspersonalet.

"Her beskriver vi baggrunden for, hvorfor vi indfører koderne, hvordan de skal bruges og hvordan de skal ses i sammenhæng med eksisterende diagnoser. I vejledningen giver vi også en anvisning på, hvordan koden for Myalgisk Encephalomyelitis (ME) kan anvendes, således at kodevejledningen følger Folketingsbeslutning V82 fra marts 2019," siger Helene Probst.

Folketinget blev enige om, at ME skulle adskilles fra funktionelle lidelser, og det har Sundhedsstyrelsen gjort ved at oprette et nyt kodesæt i det neutrale afsnit DR68, samtidig med at der fortsat kan anvendes DG933A. Styrelsen giver som eksempel:

"Hvis en patient har kronisk træthed, som, efter en grundig klinisk vurdering, kan sandsynliggøres som forårsaget af en tidligere viral infektion, kan koden DG933 Postviralt træthedssyndrom være relevant. Hvis udredning og den kliniske vurdering derudover sandsynliggør, at der er er en inflammatorisk tilstand i hjernen, kan underkoden DG933A Benign myalgisk encephalomyelitis overvejes. Begge koder er placeret under området DG93 Andre hjernesygdomme. Hvis ovenstående ikke kan understøttes klinisk, og kriterier som anført i afsnit 3.1 i øvrigt er opfyldt, så er den nye kode for Funktionel lidelse, almen/træthed, DR688A9B1 relevant."

Sundhedsstyrelsen udgav i 2018 en rapport med anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering af funktionelle lidelser. Som opfølgning på rapporten har Sundhedsstyrelsen sat gang i en række initiativer, som skal hjælpe med at få anbefalingerne omsat ude i den praktiske virkelighed.

Nye diagnosekoder for funktionelle lidelser og udgivelse af vejledningen er det første resultat. 

 

 

Nye "neutrale" diagnosekoder

Ved anvendelsen af ovennævnte diagnoser for funktionelle lidelser bør følgende være opfyldt:

  • Diagnosen funktionel lidelse er stillet
  • Relevante differentialdiagnoser skal have været overvejet
  • Sygdomsvarigheden skal være mindst tre måneder
  • Sygdommen skal medføre moderat til svære påvirkninger af funktionsniveauet eller velbefindende

DR688A9: Funktionel lidelse IKA

DR688A9A: Funktionel lidelse, multiorgan

DR688A9B: Funktionel lidelse, enkelt organ

DR688A9B1: Funktionel lidelse, almen/træthed

DR688A9B2: Funktionel lidelse, gastrointestinal

DR688A9B3: Funktionel lidelse, muskuloskeletal

DR688A9B4: Funktionel lidelse, kardiopulmonal

DR688A9B5:Funktionel lidelse, neurologisk

DR688A9B6: Funktionel lidelse, urogenital

DR688A9B9: Anden funktionel lidelse, enkelt organ

DR688A9C: Funktionel lidelse, enkelt symptom

 

Enstemmig beslutning i Folketinget i marts 2019: 

At indsatsen for patienter med ME-træthedssyndrom/CFS (G93.3) er mangelfuld. Patienter oplever stigmatisering og får ikke relevant tilbud om udredning og behandling. - At den eksisterende behandling til ME-patienter langtfra er tilstrækkelig, og at der tages initiativ til oprettelse af specialiseret behandling af ME. Det bør ske i et tværfagligt setup med alle relevante specialer og bør organisatorisk forankres i somatikken. - At Sundhedsstyrelsen opdaterer alle relevante specialevejledninger på tværs af hele ME-sygdomsforløbet for at sikre, at ME/CFS (G93.3) er beskrevet i alle relevante vejledninger. - At Sundhedsstyrelsen anerkender og anbefaler brugen af WHO’s diagnoseklassifikationssystem ICD10 og ICD11, hvori diagnosen ME (G93.3, ICD10 og 8E49 i ICD11) indgår. - At Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen med den nye kodepraksis adskiller ME/CFS fra samlebetegnelsen »funktionelle lidelser«. - At der indhentes viden fra andre lande og igangsatte behandlinger af ME/CFS.

 

LÆS OGSÅ:

 

 

Emner: funktionelle lidelser

Del artiklen med dine venner