"Næsten alle i en meget udsat gruppe nu har muligheden for at blive behandlet,” siger Tina Bruun.

Opsøgende team får flere i behandling for skjult sygdom

Et nytænkende samarbejde med de kommunale misbrugsenheder i Region Hovedstaden har vist vejen til, hvordan man kan finde og behandle selv meget udsatte borgere med smitsom leverbetændelse type C. Målet er at behandle stort set alle danskere med sygdommen.

En målrettet indsats på de kommunale misbrugsenheder i Region Hovedstaden har betydet, at et stigende antal danskere med den skjulte sygdom smitsom leverbetændelse type C (hepatitis C) nu kommer i helbredende behandling. I samarbejde med kommuner og misbrugsenheder har Rigshospitalet og Hvidovre Hospital via SACC-projektet (Shared Addiction Care Collaboration) systematisk tilbudt udsatte borgere og stofbrugere en test og eventuel behandling for smitsom leverbetændelse.

Hepatitis C skyldes infektion med hepatitis C-virus, som kan inficere cellerne i leveren og forårsage leverbetændelse (hepatitis) med risiko for at udvikle skrumpelever og leverkræft. Hovedsmittekilden er inficeret blod, og den hyppigste smittevej er ved at dele sprøjte/kanyle i forbindelse med stofbrug, men virus kan også overføres seksuelt, ved urene medicinske procedurer eller fra mor til barn.

Indtil november 2018 blev kun de patienter, der viser tegn på følgesygdom til kronisk hepatitis C infektion, tilbudt behandling, men nu anbefaler Medicinrådet i en ny behandlingsvejledning, at alle patienter tilbydes behandling med den dyre medicin, som helbreder over 95 pct. af alle behandlede patienter. Medicin ligger typisk på listepriser omkring 350.000-500.000 kroner for den tre måneder lange behandling. derfra skal dog trækkes en hemmelig rabat.

"Alle patienter med kronisk hepatitis C skal tilbydes behandling, uanset hvor syge de er, så de ikke skal leve med virus i blodet. WHO har sat som mål, at 80 procent af patienterne med kronisk hepatitis C skal være behandlet i 2030, og det mål skal vi nå i Danmark," sagde Jørgen Schøler Kristensen, formand for Medicinrådet, dengang.

Siden er de første 124 borgere på misbrugsenhederne sat i behandling. Det viser tal fra Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet.  Ifølge projektleder og sygeplejerske Tina Bruun fra Rigshospitalet er det et gennembrud i indsatsen mod smitsom leverbetændelse.

”For os er det en kæmpe succes, fordi næsten alle i en meget udsat gruppe nu har muligheden for at blive behandlet,” siger Tina Bruun.

SACC-projektet er begyndt i Københavns Kommune, men er nu udvidet til Glostrup, Hvidovre, Gladsaxe og Frederiksberg kommuner. Bedst er det foreløbigt gået på heroinklinikken Valmuen i København, hvor det er lykkes at sætte 90 pct. af de smittede brugere i behandling. Dermed lever de her op til verdenssundhedsorganisationens WHO´s mål.

Møder sjældent op på hospitalerne

I perioden 1994-2019 er der registreret 6.763 tilfælde af smitsom leverbetændelse C i Danmark, hvoraf de 4.751 smittede personer har haft et registreret stofbrug. Det svarer til, at ca. 70 procent af alle smittede er stofbrugere. Da smitsom leverbetændelse type C ofte er symptomfrit i mange år, anslås det dog, at 12.000-17.000 danskere bærer sygdommen.

Gruppen af stofbrugere er den største gruppe af smittede, og de er vigtige at få i behandling, fordi de kontinuerligt smitter hinanden, hvis de f.eks. deler kanyler og andet fixeudstyr, forklarer Tina Bruun.

”Det er et klart og realistisk mål at nedbringe smitsom leverbetændelse til et absolut minimum i Danmark, men det kræver en stor indsats på misbrugsenhederne, fordi her er en del personer, som sjældent møder op til behandling på hospitalerne,” siger Tina Bruun.

Professor Jens Lundgren fra Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet er leder af forskningsgruppen CHIP, Rigshospitalet, som med SACC-databasen har udviklet et vigtigt redskab i indsatsen på misbrugscentrene. Alle borgere indskrevet i misbrugsbehandling tilbydes blodprøvescreening for leverbetændelse, der foretages på misbrugscentret.  Med skriftligt samtykke fra borgerne, der bliver testet, giver databasen sundhedspersonalet på misbrugsenhederne relevante ansatte i kommunen og sygeplejersker/læger fra Rigshospitalet og Hvidovre Hospital et fælles overblik over test- og behandlingsgruppen.

I Sundhed.dk kan lægen på misbrugscentret slå hver enkelt borger op individuelt, men med databasen får alle relevante sundhedspersoner et komplet overblik over hele patientgruppen. Det betyder, at alle testresultater bliver opdateret på en liste, og at man f.eks. kan se, hvem der har brug for behandling, og hvem der ikke følger deres behandling ordentligt. Når der er fundet indikation for behandling, kan behandlingen foregå på misbrugscentret i samarbejde med lægerne på infektionsmedicinsk afdeling og lægerne på misbrugscenteret.

Regionsrådsformanden i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), fremhæver SACC-projektet for at vise vejen til et velfungerende, sammenhængende sundhedsvæsen, hvor regions- og kommunegrænser ikke bliver en barriere for den enkelte person, som har behov for behandling.

”Alle mennesker skal have lige og fri adgang til den behandling, de har brug for – også når de er afhængige af stoffer. SACC-projektet er et mønstereksempel på, hvordan vi med et gennemtænkt tværsektorielt samarbejde kan hjælpe mennesker, der ikke nødvendigvis selv finder vej til behandling på et hospital eller hos egen læge. Erfaringerne fra projektet kan forhåbentligt hjælpe os med at indfri ambitionerne om at udrydde hepatitis C-smitte i hele landet,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

 

Emner: hepatitis C

Del artiklen med dine venner