Gastric bypass tærer på knoglen og øger risikoen for knogleskørhed

Der er mange fordele ved en gastic bypass operation. Udover et stort vægttab er der også den veldokumenterede effekt på fedmerelaterede sygdomme som type 2- diabetes, forhøjet blodtryk og søvnapnø. Men træerne vokser ikke ind i himlen.

Gastric bypass er en meget omfattende operation, der også har bivirkninger og blandt andet indebærer, at optagelsen af de enzymer og vitaminer, der normalt sker i mavesæk, tolvfingertarmen og den øverste del af tyndtarmen efter en operation først finder sted langt senere i tyndtarmen.

En ny dansk undersøgelse viser, at denne svækkede optagelse kan have  betydning for de opereredes knogleniveau og risiko for at udvikle knoglesygdom.

"Udover nedsat knogletæthed og -styrke havde de opererede også dobbelt så stor risiko for at udvikle osteoporose (knogleskørhed, red.) i forhold til kontrolgruppen," siger læge og forsker på Aarhus Universitetshospital Lene Ring Madsen, der er hovedforfatter på undersøgelsen, som er bragt i tidsskriftet Obesity Surgery.

"Vores fund understreger, at en gastric bypass bestemt ikke er en mirakelkur, og at det er vigtigt, at lægen følge patienterne også flere år efter operationen," siger hun. 

Dårligere knoglekvalitet og større nedbrydning

I det danske studie undersøgte man fra februar til november 2016 96 patienter, som havde gennemgået en gastric bypass operation i perioden fra 2006 til 2011. Alle havde forud for operationen haft et BMI> 35 samt type 2-diabetes. Gruppen blev sammenlignet med  en kontrolgruppe bestående af 49 ikke-opererede individer med overvægt og type 2-diabetes.

Deltagerne fik taget blodprøver, blev undersøgt klinisk og DEXA scannet. Resultaterne viste, at gruppen, der havde fået en gastric bypass operation, udover lavere knoglestyrke og - tæthed også havde øget niveau af flere forskellige markører for knoglenedbrydning. Risikoen for osteoporose eller osteopeni (stadiet før osteoporose) var fordoblet i  forhold til kontrolgruppen. Til gengæld var disse resultater uafhængige af patienternes Type 2-diabetes-status.

Fokus på rådgivning og opfølgning

På grund af den nedsatte optagelse af mineraler som f.eks. calcium  og fedtopløselige vitaminer som f.eks. vitamin D, vil patienter, der har gennemgået en gastric bypass operation, livslangt skulle indtage forskellige vitaminer og mineraler.

"Vores undersøgelse understreger, hvor vigtigt det er, at det sker, og at patienterne forstår, at en operation ikke betyder, at man ikke længere skal bekymre sig for sit helbred," siger Lene Ring Madsen

"Risikoen for udvikling af osteoporose peger på vigtigheden af, at patienterne følges - også ud over de traditionelle første to år. Vores fund kan desuden være med til at styrke forventningsafklaring og rådgivning før en operation. Hvis der f.eks. er osteoporose i familien, kan et alternativ være at vælge en sleeve operation, som er knapt så omfattende, og hvor optagelse af vitaminer og mineraler postoperativt er mindre udsat."

 

 

 

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift