Forskning: Ny kræftmedicin er ikke altid ekstra omkostninger værd

Selvom medicinalfirmaer har brugt milliarder af kroner på en ny medicin, giver mange nye lægemidler mod kræft kun en lille værdi for patienterne sammenlignet med standardbehandling og er dermed sjældent ekstraomkostningerne værd.

Det fastslår to studier, der har undersøgt sammenhængen mellem klinisk fordel og prisfastsættelse i Europa og USA.

Undersøgelserne, der begge er præsenteret på kræftkongressen ESMO 2019, har set på, om medicin mod solide tumorer, der er blevet indført i de seneste 10-15 år, var forbundet med kliniske fordele, såsom overlevelse, livskvalitet og/eller behandlingskomplikationer versus standardbehandling. Det ene stude er fransk og konkluderer, at selv om der sås en forbindelse mellem omkostning og merværdi, var den svag.

"De fleste af de undersøgte nye kræftlægemidler havde lav merværdi, så læger og patienter bør ikke antage, at bare fordi et lægemiddel er nyt, er det bedre,” siger medforfatter på studiet Marc Rodwin fra Law School, Suffolk University, Boston, USA, i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen havde næsten halvdelen af de ​​nye medikamenter, der blev godkendt i Europa i årene 2004-2017 til behandling af solide tumorer, scoringer med lav merværdi på en skala, der hedder ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS), og over to tredjedele havde lav merværdi på ASMR-skalaen, der bruges af franske lægemiddelregulatorer. I gennemsnit var meromkostningerne ved de nye lægemidler knap 19.000 kr. per måned i forhold til sammenligningsmedicin for den samme kræftform.

I den anden undersøgelse af medikamenter, der var blevet godkendt til behandling af solide tumorer i fire europæiske lande og USA i perioden 2009-2017, var der ingen forbindelse mellem lægemiddelomkostninger og klinisk fordel målt ved skalaen ESMO-MCBS og en amerikansk skala (American Society of Clinical Oncology Value Framework, ASCO- VF). Samlet set var medianpriserne for kræftlægemidler i Europa under halvdelen af de ​​amerikanske priser. Den gennemsnitlige månedlige omkostning for lægemidler med lave fordele på skalaen ESMO-MCBS varierede fra cirka 30.000-36.000 kr. i de europæiske lande sammenlignet med knap 85.000 kr. i USA.

”Lægemiddelomkostninger var ikke forbundet med klinisk fordel i nogen af ​​de lande, vi kiggede på. For eksempel havde nogle af de dyrere medikamenter til prostata- og lungekræft i Schweiz lavere ESMO-MCBS-scoringer, mens billigere medicin havde højere score. Det er vigtigt, at lægemiddelprisfastsættelsen tilpasses den kliniske værdi, og at vores begrænsede ressourcer bruges på innovative lægemidler, der giver forbedrede resultater,” siger medforfatter på studiet, professor Kerstin Vokinger fra Zürich Universitet i Schweiz, som er tilknyttet Harvard Medical School, USA.

Barbara Kiesewetter fra universitet i Wien, Østrig, og medlem af ESMO-MCBS Working Group, mener, at den nye forskning understreger den voksende betydning af ESMO-MCBS i klinisk praksis i Europa i forhold til at hjælpe læger og patienter i diskussioner og beslutninger om behandling.

”ESMO-MCBS er meget let at bruge, og enhver kan gå online for at kontrollere antallet af kræftlægemidler og forstå de faktorer, der bruges til at klassificere den kliniske fordel ved medicin. Det er meget vigtigt at have denne validerede score, ikke kun til daglig beslutningstagning, men også for at påvirke beslutninger om refusion og reducere forskelle i behandlingen,” siger Barnara Kiesewetter og tilføjer:

”Omkostninger er en af ​​hovedårsagerne til, at patienter nægtes adgang til de nyere kræftlægemidler, og vi kan bruge ESMO-MCBS til tydeligt at demonstrere, hvilke lægemidler der giver størst fordel for patienterne. Ved at vise, hvilke medikamenter der mest sandsynligt er værd at have den højere pris, kan vi forhåbentlig forbedre adgangen til lægemidlerne med størst værdi, så patienter får standardiseret, optimal behandling, uanset hvor de bor.”

Emner: esmo19

Del artiklen med dine venner