Forskerne, som står bag resultater, der giver anledning til at ændre praksis for hjertestødsbehandling.

Dansk forskning: Maksimalt stød ved forkammerflimren giver størst effekt

Forskere fra Regionshospitalet Randers har som de første vist, at patienter med forkammerflimren får mere effektiv behandling med hjertestød med maksimal strømstød. De nye resultater giver anledning til at ændre praksis for hjertestødsbehandling.

Hjertestødsbehandling er den mest effektive behandling til at genskabe normal hjerterytme hos patienter med forkammerflimren. Behandling med maksimal stød-energi er lige så sikker og skånsom for patienterne som behandling med lavere energistød – men markant mere effektiv. Det viser nye forskningsresultater fra Regionshospitalet Randers, som Anders Sjørslev Schmidt, læge og ph.d.-studerende, samt Bo Løfgren, professor og læge, står bag.

Forskningsresultaterne er netop blevet præsenteret ved den europæiske hjertekongres i Paris, ESC, og er samtidig udgivet i verdens førende hjertemedicinske fagtidsskrift European Heart Journal. Forskningen er baseret på et klinisk lodtrækningsforsøg med 276 patienter ved Medicinsk Afdeling samt Operation og Intensiv på Regionshospitalet Randers i perioden oktober 2016 til marts 2019. Halvdelen af patienterne blev udtrukket til standardbehandling med lave, stigende energi-stød i hjertestødsbehandlingen, og den anden halvdel blev behandlet med maksimal strømstød.

Studiet viser, at brug af den maksimale energiindstilling i hjertestøderne resulterer i 22 procent mere succesfuld behandling sammenlignet med standardbehandling, hvor der bruges lave, stigende energier. Standardbehandlingen anvendes i dag bredt på danske og udenlandske hospitaler.

"Vi har undersøgt en af de hjertestødere, der oftest bruges på danske hospitaler, og her har vi fundet, at giver vi maksimal stød-energi med dette apparatur, er behandlingen 22% mere effektiv for patienterne i sammenligning med standardbehandlingen med lavere stød-energi. Patienterne får altså en mere optimal behandling med maksimalt stød-energi. Vores resultater viser også, at behandlingen er lige så sikker og skånsom for patienterne som standardbehandlingen," siger Anders Sjørslev Schmidt.

I Danmark har man hidtil som standard anbefalet de lave, stigende energier til hjertestødsbehandling. Dog er tidligere anbefalinger baseret på forskningsresultater fra ældre hjertestødsapparatur, som er udfaset på de fleste hospitaler.

"Vores forskningsresultater bekræfter vores formodning om, at det er mere effektivt med maksimal strømstød, og at den maksimale stød-energi kan anvendes uden at gå på kompromis med patientsikkerhed eller skånsomheden af behandlingen. Resultaterne, som vi netop har præsenteret ved European Society of Cardiology’s kongres i Paris, er blevet velmodtaget af vores danske såvel internationale kollegaer, og giver anledning til fremadrettet at ændre praksis i hele verden indenfor området," siger Bo Løfgren.

Emner: esc19

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift