"Man er i krise, når man sidder der som patient, og derfor kan man ikke forvente, at patienten tager teten,” siger Mona Muusmann Petersen.

Kræftpatient: Lægen skal give plads, hvis patienten skal byde ind

Når man som alvorligt syg patient skal tage stilling til sin behandling, er det nødvendigt, at lægen giver plads og tager sig tid. Sådan lyder budskabet fra Mona Muusmann Petersen, der er uhelbredeligt syg med kræft og en ivrig fortaler for konceptet fælles beslutningstagning, som indebærer, at lægen og patienten i samarbejde finder frem til de bedste beslutninger for patienten.

”Lægerne skal give plads til, at man som patient både skal tænke lidt og sige ”øh” nogle gange, før det, der er vigtigt for en, kommer frem. De skal åbne op for, at det er helt okay, hvis man er betænkelig ved nogle ting, og at det er noget, man har tid til at snakke igennem nu og her. Det er lægen, som skal være opmærksom på det, for man er i krise, når man sidder der som patient, og derfor kan man ikke forvente, at patienten tager teten,” siger Mona Muusmann Petersen.

Mona Muusmann Petersen har, siden man begyndte at arbejde med begrebet fælles beslutningstagning på Vejle Sygehus, været involveret i at afprøve beslutningsstøtteredskaber og komme med input fra en patientvinkel. Hun er formand for Patient- og Pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus og sidder i bestyrelsen i Center for Fælles Beslutningstagning samt Center for Patientkommunikation, Sygehus Lillebælt.

Ved fælles beslutningstagning samarbejder patienten og den sundhedsprofessionelle om at finde frem til, hvilke løsninger der er bedst for patienten. Den sundhedsprofessionelle deler sin sundhedsfaglige viden med patienten, og patienten deler sin viden om sit liv med sygdommen og sine præferencer med den sundhedsprofessionelle. Gennem dialog finder de så frem til, hvilke beslutninger der skal træffes.

Vigtigt med overblik

Mona Muusmann Petersen opfatter fælles beslutningstagning som en åbenlys selvfølgelighed i kræftbehandlingen.

”Selvfølgelig skal man snakke sammen om tingene. Lægerne er specialist i sygdommen, jeg er specialist i mit eget liv og min krop. Selvfølgelig skal vi have de ting til at gå op i en højere enhed,” siger hun og fortsætter:

”Det er vigtigt, at jeg som patient har et overblik over, hvad det er, vi skal til at gå i gang med. Derfor er det essentielt, at vi får snakket om tingene, og at jeg som patient forstår konsekvenserne. Så kan det godt være, at det tager lidt længere tid, men ’so be it’. For det er vigtigt for mig som patient.”

Fælles beslutningstagning er ikke blevet mindre vigtigt i takt med, at man er blevet bedre og bedre til at behandle kræft, og at flere og flere derfor overlever en kræftsygdom, mener Mona Muusmann Petersen.

”Som tingene er i dag, ved man ikke, om man skal leve i kort eller lang tid, når man får en kræftdiagnose. Derfor er det vigtigt at få sat noget i værk, som man eventuelt kan leve med i mange år. Her skal jeg som patient ind og fortælle, hvad der betyder noget for mig og mit liv og se på, om man kan få det til at harmonere med de behandlinger, der er, og de konsekvenser, de har. Samtidig skal lægen, som sidder på den anden side af bordet og ved en masse om sygdommen, fortælle om fordele og ulemper ved de forskellige muligheder,” siger hun.

Frygt for at være til besvær

En af de barrierer, der kan være for, at man som patient kommer på banen med sine spørgsmål, og som forskning også peger på, er frygten for at være besværlig. Det, mener Mona Muusmann Petersen, at lægerne har et ansvar for at imødegå.

”Når man er syg, er man fuldstændigt i lægens vold, og man føler, at det er lægen, der afgør, om man bliver rask. Derfor vil man ikke være til ulejlighed. Men det er en hurdle, man skal over, og heldigvis er der generationer på vej, som er lidt mindre autoritetstro. Som læge skal man have respekt for at gå ind i den situation og give plads til, at det er helt okay, at man som patient siger nøjagtigt, hvad man mener,” siger Mona Muusmann Petersen.

Hun har ikke selv så mange praktiske erfaringer med fælles beslutningstagning, fordi konceptet ikke har været i brug i særligt mange år, og fordi hendes egen sygdom er i ro. Hun har dog via sit arbejde med afprøvning af værktøjer og deltagelse i en video for Yngre Læger og Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) fået en stærk fornemmelse for, hvordan det er at skulle tage stilling til så afgørende en ting som ens behandling – eller for den sags skyld fravalg af behandling.

”Min kræft sidder i seks ud af syv zoner i min bughule, så selvom kræften er gået i stå nu, og jeg i dag ikke mærker noget til den, vil den vokse igen på et tidspunkt. Så jeg kommer til at sidde i den varme stol og snakke om, hvad der skal ske. I videoen levede jeg mig fuldstændigt ind i situationen og kunne mærke, hvordan det føltes, hvis det var mig selv, der skulle tage de beslutninger – forstod jeg nu de ting, der blev sagt, og havde jeg nu fået sagt, at hvis jeg skulle indlægges mange gange, var det vigtigt for mig, at min kat blev passet,” fortæller Mona Muusmann Petersen.

Brems op, læger

Fælles beslutningstagning er endnu ikke en metode, som er taget i brug i hele Danmark, men i Region Syddanmark, hvor Mona Muusmann Petersen befinder sig, er man for nylig gået i gang med at implementere konceptet i hele regionen.

Mona Muusmann Petersen mener, at der er et godt stykke vej endnu, før der rent faktisk bliver praktiseret fælles beslutningstagning rundt omkring på de danske kræftafdelinger.

”Lægerne siger, at det er det, de gør nu, men det er ikke min erfaring. De kommer ikke ud i de hjørner, som beslutningsstøtteværktøjerne, viser, at man skal ud i. Jeg kommer meget rundt i kræftgrupper og har et stort netværk og testede for nylig en række centrale spørgsmål, der er i beslutningsstøtteværktøjerne, i en af de grupper, jeg besøgte. De var helt måbende og sagde, at så meget var de aldrig blevet spurgt om før,” fortæller Mona Muusmann Petersen.

Hun fremhæver specielt et af spørgsmålene i værktøjerne, nemlig hvor meget man egentlig vil vide.

”Det, synes jeg, er enormt vigtigt. Da jeg sad på sygehuset sidst, ville jeg slet ikke have noget at vide om prognoser, overlevelsesprocenter osv. Jeg kunne slet ikke tåle det. Så mit budskab til lægerne er: Brems nu op. Det kan godt være, at patienten slet ikke vil høre noget af alt det, de sidder og ved og helst bare vil tage et lille skridt ad gangen. Det er vigtigt, at lægen ved, hvor meget patienten er klar til at kapere,” siger Mona Muusmann Petersen.

 

FAKTA:

Fakta om fælles beslutningstagning

Formålet med fælles beslutningstagning er, at patienter og eventuelt pårørende får mulighed for at reflektere over, hvad der er vigtigt for dem, og hvordan et behandlingsvalg kan passes sammen med deres værdier og ønsker for livet. Målet er, at disse præferencer er med til at forme beslutningen, når parterne sammen vælger behandling. 

Man taler overordnet om fire grundprincipper for fælles beslutningstagning:

  1. Både patient og behandler skal være aktivt involveret i beslutningstagningen.
  2. Begge parter skal dele deres viden.
  3. Begge parter skal dele deres præferencer.
  4. Parterne skal nå til enighed.

 

 

LÆS MERE:

Karinadahlsteffensen16X9

Professor: Det giver ro for patienten at blive inddraget

Et af de områder i sundhedsvæsnet, som lige nu oplever eksplosiv interesse, er fælles beslutnin...

 

Emner: patientinddragelse

Del artiklen med dine venner