Sclerosepatienter er glade for at måle sig selv med app

Smartphone-teknologi til at måle egne data bliver taget godt imod af patienter med multipel sclerose. Ny forskning viser, at de inkluderede patienter udviser stor tilfredshed med teknologien.

I forskningsstudiet blev patienterne bedt om at vurdere deres tilfredshed på en skala fra 0 til 100. Og ved den sidste måling lå de 68 sclerose-patienters gennemsnitlige besvarelse på 72,7, fremgår det af det studie, som forskerne havde med på neurologernes store kongres, American Academy of Neurology (AAN) 2019.

FLOODLIGHT er en app-baseret teknologi, der er udviklet af medicinalfirmaet Roche og designet til at måle og vurdere sensorbaserede resultater fra tests og overvågning ved brug af en smartphone. Mere præcist måler FLOODLIGHT sclerose-patienters evne til at udføre enkle opgaver på en smartphone med henblik på at kunne analysere, hvordan sclerose påvirker den enkelte patients hjerne, hænder og krop. Disse real-world progressionsdata indsamles, bearbejdes af af computere og kunstig intelligens og indgår herefter i et åbent tilgængeligt datasæt.  

I alt var 80 sclerose-patienter i alderen 20 til 57 år med i undersøgelsen, og heraf gennemførte 69 patienter de 24 uger med løbende dataindsamling. Foruden sclerose-patienterne deltog 40 raske kontrolpersoner. Patienter og kontrolpersoner blev udstyret med en smartphone og et smartwatch, der over de 24 uger indsamlede data om aktive tests og passiv overvågning. Parallelt med, at patienterne monitorerede egne data, blev deres funktionsniveau testes ved hjælp af kliniske test og MR-skanninger af hjernen. 

De aktive tests dækker over daglig håndmotorfunktion-, gang- og balancetests, samt ugentlige kognitive tests, mens den passive overvågning dækker over kontinuerlige målinger af gang og mobilitet. De nye resultater viser, at 69,5 procent af patienterne fulgte de aktive tests, og 78,7 procent de passive tests. 

Tidligere forskningsresultater har vist, at de smartphone-baserede tests var i stand til at opdage svækkelser i hænder og arme, inden der kom symptomer.

Med reference til de tidligere og nye resultater konkluderer forskerne, at teknologien har et lovende potentiale som monitoreringsredskab til at opdage svækkelser.

Danske sclerosepatienter kan downloade app’en i App store samt læse mere på www.floodlightopen.dk.

 

Emner: aan2019

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift